Comença la fase decisòria dels pressupostos participatius

22/03/2021 - 09:53

Entre el 22 de març i el 5 d’abril, el veïnat podrà començar a prioritzar entre els 91 projectes d’inversió presentats al Districte de Sant Andreu per la pròpia ciutadania en el marc dels pressupostos participatius del mandat.

Entre el 22 de març i el 5 d’abril, el veïnat podrà començar a prioritzar entre els 91 projectes d’inversió presentats al Districte de Sant Andreu per la pròpia ciutadania en el marc dels pressupostos participatius del mandat.

D’aquesta fase en sortiran els 20 projectes que s’impulsaran al territori (com a cada districte, sumant un total de 200 al conjunt de la ciutat), que seran els que sotmetran a la votació definitiva que tindrà lloc al mes de juny. La dotació a tots els barris de Sant Andreu ascendirà a 3 milions d’euros i suposaran el 10% dels 30 milions globals dels pressupostos municipals fins al final del mandat.

Podran participar a la priorització totes les persones de 14 anys o més empadronades a Barcelona que podran emetre fins a deu suports, sense limitació territorial, a través de la plataforma Decidim.Barcelona. Les propostes que han arribat a aquesta fase formen part de les gairebé 2.000 que la ciutadania va presentar i que compleixen amb els requisits de la convocatòria. És a dir, són tots projectes d’inversió, sense despesa corrent associada (com podria ser manteniment o recursos humans addicionals), que no estan ja en execució, que són competència municipal i respecten els topalls econòmics previstos, entre d’altres.

Coneix els projectes al Districte de Sant Andreu

La gran majoria de les propostes responen a la millora de l’entorn i l’espai urbà, amb la pacificació i remodelació de carrers i l’actuació sobre el verd com a categories destacades. Alhora, dins de l’àmbit de l’espai públic, cal assenyalar també la varietat d’intervencions proposades en entorns escolars, mobilitat i xarxa ciclista o mobiliari urbà. Entre d’altres, al Districte s’han presentat propostes per impulsar l’espai amic de l’escola Ramón Llull, desenvolupar horts urbans a la zona de Casernes, millorar l’espai d’estudi i remodelar la biblioteca del Bon Pastor, garantir l’accessibilitat auditiva als espais públics, l’ampliació i millora de l’espai per a gossos al parc de la Pegaso, i molts més que podeu consultar aquí.

Les diferents propostes han sortit de la implicació de la ciutadania, ja sigui a través dels consells de barri o de taules sectorials que permeten debatre sobre les necessitats més imminents pel que fa a l’ús de serveis públics. Tota la informació s’ha bolcat a la plataforma Decidim Barcelona i és a través d’aquest aplicatiu on es podrà seguir tot el procediment.

Acompanyament municipal per a la redacció dels projectes tècnics

Un cop finalitzada la fase de priorització, entre el 6 d’abril i el 7 de maig, els equips tècnics municipals acompanyaran els 200 projectes finalistes per tal de concretar i desenvolupar els projectes tècnics, acabar de condicionar les propostes sempre que sigui necessari, i ajustar l’execució, actuació i el pressupost de la forma més realista possible. D’aquesta manera, quan tingui lloc la votació definitiva, els projectes que acabin seleccionats podran tirar-se endavant amb tota la seguretat tècnica necessària.

Els 30 milions d’euros destinats als pressupostos participatius s’han repartit de manera equitativa entre els 10 districtes de Barcelona. Així, el 50% s’ha repartit a parts iguals entre els 10 districtes, i el 50% restant s’ha distribuït segons quatre criteris demogràfics i socioeconòmics tals com la població, la renda familiar disponible, la densitat neta, l’esperança de vida i la superfície.

Alhora, a fi de garantir l’equilibri territorial també entre els barris d’un mateix districte, s’ha establert un mecanisme per garantir que passin a la fase de votació projectes d’un nombre mínim de barris a cada districte.

A la fase de votació, que tindrà lloc el mes de juny, cada persona podrà votar els projectes de dos districtes, aquell on estigui empadronat i un de la seva elecció, podent votar tants projectes com consideri, fins a exhaurir el pressupost assignat als respectius districtes.