Consulta les FAQS del sistema Porta a Porta de Sant Andreu de Palomar

27/05/2021 - 12:24

Medi ambient i sostenibilitat. El porta a porta és el model més estès a les principals capitals europees i, justament, és en grans ciutats on és més eficient degut a l’elevada densitat. Consulta tots els teus dubtes!

El porta a porta és el model més estès a les principals capitals europees i, justament, és en grans ciutats on és més eficient degut a l’elevada densitat. Consulta tots els teus dubtes!

El servei porta a porta és un sistema en què els residus es dipositen per separat davant la porta de casa, amb uns dies establerts a la setmana per a cada fracció, amb més freqüència per a l’orgànica.

Quin és el criteri del porta a porta a Sant Andreu?

 • Rebuig, paper, cartró, envasos i orgànica: a la porta d’edificis i establiments.
 • Vidre: als contenidors habituals.
 • Comerços: reforç, si escau, i recollides addicionals als grans establiments.

Per tal d’informar tots els veïns i les veïnes s’han enviat cartes, s’ha visitat els comerços, des d’avui i fins al 22 de maig s’organitzen sessions telemàtiques per a totes les llars, es repartiran materials, com cubells per a l’orgànica i bosses homologades amb xip per tot un any, i s’han habilitat punts d’informació a la Fabra i Coats i la plaça de les Palmeres.

També s’han habilitat sistemes d’informació telemàtics com l’app web que permet fer seguiment de totes les consultes ciutadanes i el llistat de dubtes FAQS que s’ha compartit per tal d’accedir a qualsevol dubte formulat per les persones usuàries.

De quins materials disposem?

Cada llar i comerç rebrà materials per un any:

 • Orgànica: bosses compostables, un cubell airejat per a la cuina i un altre amb xip per treure al carrer.
 • Plàstic i rebuig: bosses grogues i grises amb xip.
 • Paper: no es lliurarà cap material. Cada llar o comerç l’haurà de treure en bosses de paper o en capses de cartró.​​​

L’objectiu del xip és incentivar la corresponsabilitat en la selecció de residus i poder fer el seguiment del reciclatge de cada llar, sense sancions.

Trobareu tota la informació sobre les fases i el calendari al web del servei de recollida de residus porta a porta a Sant Andreu.

Més eficiència, comoditat i qualitat de vida

La implementació del porta a porta a Sant Andreu contribuirà a millorar la qualitat de vida del veïnat:

 • Retirada de 283 contenidors: 150 m2 més d’espai per passejar i ubicar places d’aparcament de bicicletes i motos, o zones de càrrega i descàrrega.
 • Menys soroll.
 • Més comoditat perquè és un servei a domicili.

La gestió, a més, es fa més eficient i sostenible perquè:

 • Es dobla la recollida selectiva: al barri de Sarrià Vell s’ha passat d’un 37% a un 60% en tres anys.
 • S’impulsen el reaprofitament de residus i l’economia circular.
 • Es contribueix a reduir els gasos amb efecte d’hivernacle.
 • És més barata: de 191 euros per llar amb un 38% de recollida selectiva a 127 euros amb un 90%.

El desplegament del servei porta a porta s’estendrà l’any vinent també als barris d’Horta i Sant Antoni.

L’objectiu és arribar a un 55% de reciclatge de residus l’any 2025, com marquen les directrius europees. Actualment es recicla el 38% dels residus.