La Nau Vila Besòs, mig any al servei de les entitats del Districte

29/05/2019 - 17:17

L'equipament, inaugurat el passat mes de desembre, ha donat servei com a magatzem de materials, espai per compartir experiències econeixements i per teixir relacions entre diferents grups socials de Sant Andreu.

La Nau Vila Besòs va nèixer amb l’objectiu d’esdevenir un punt de trobada multidisciplinar per les entitats que fan la seva feina als nostres barris. L’espai es divideix en una sala que fa funcions de magatzem per totes aquelles eines i andròmines que les entitats necessitin guardar mentre no les utilitzen. A més, també hi ha una sala  polivalent que es pot utilitzar com a taller però també per fer reunions o accions formatives.

Fins ara, 33 entitats utlitzen el magatzem de la Nau Vila Besòs i 15 entitats han reaprofitat material que s’ha deixat a una part del dipòsit on les entitats poden oferir aquells objectes que ja no utilitzen, fomentant així també un projecte d’economia circular. Tot i l’èxit assolit, les entitats del Distrticte encara tenen molt d’espai al magatzem que poden aprofitar, motiu pel qual, segueix la promoció d’aquest equipament per tal de donar-lo a conèixer.

Andròmines és l’entitat que gestiona aquest espai municipal. Durant aquests mesos, han contactat amb 242 entitats, de les quals, 58 han visitat la Nau. A més, també s’han fet 22 presentacions a equipaments municipals i entitats i s’estan començant a assajar trobades entre entitats per tal d’ajudar a crear una xarxa perquè els usuaris d’aquest equipaments comparteixim coneixemenrs i experiències.