En marxa la convocatòria de subvencions ordinàries pel 2022

22/12/2021 - 13:41

El termini de presentació de sol·licituds està comprés entre el 7 i 27 de gener, ambdós inclosos. El període de presentació és de 15 dies naturals.

El termini de presentació de sol·licituds està comprés entre el 7 i 27 de gener, ambdós inclosos. El període de presentació és de 15 dies naturals.

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada el passat dia 9 de desembre de 2021, ha aprovat la Convocatòria General de Subvencions 2022 per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. El termini de presentació de sol·licituds per part de les entitats serà del 7 al 27 de gener de 2022, ambdós inclosos. És important tenir en compte que no serà admesa a tràmit cap sol·licitud presentada fora del termini establert.

Podeu trobar informació sobre el tràmit clicant en aquest enllaç.

La presentació de sol·licituds es farà a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de manera telemàtica.

Servei d’informació des del Districte de Sant Andreu

Per atendre qualsevol consulta relativa a la convocatòria i concessió de les subvencions 2022, s’habiliten aquests sistemes de contacte:

Via telèfon: 93 291 69 70 i 93 291 88 62

Mitjançant atenció presencial

Dilluns, dimarts i divendres de 9.30 h a 15.00 h

Dimecres i dijous de 15.00 h a 19.00 h

Dins l’àmbit de Cultura s’hi troben les subvencions dedicades a la Memòria històrica. S’hi podran presentar:

– Iniciatives i projectes que treballin de forma transversal diferents disciplines i àmbits relacionats amb la memòria democràtica i col·lectiva de la ciutat.
– En concret es prioritzaran projectes commemoratius, pedagògics, de recerca i de difusió de la memòria democràtica, que abordin la memòria des d’una perspectiva de gènere, recuperació de les memòries minoritzades i dels valors democràtics.
– Així mateix es prioritzaran aquells projectes que tinguin un impacte real en el territori de Barcelona (barris, districtes…).

Els criteris de valoració són els que següents:

A- Qualitat del projecte (3 punts)

Es valorarà:
– Interès cultural i artístic: singularitat de la proposta, qualitat artística, originalitat del plantejament, entre altres.
– Coherència: línia de programació i calendari ben definits, així com descripció clara d’accions, activitats i objectius.
– Risc, innovació i transdisciplinarietat: aposta pel risc, la innovació, la transdisciplinarietat i l’experimentació, així com per la promoció de talents i creadors/es emergents.
– Pla de comunicació: estratègies de comunicació i difusió de les activitats.

B- Retorn social i vinculació cultural amb la ciutat (3 punts)

Es valorarà:

– Treball de proximitat, implicació amb el territori i amb els agents educatius: Activitats en col·laboració amb agents educatius de la ciutat (activitats formatives, residències, tallers i accions als i amb els centres formatius); accions d’inclusió (treball amb col·lectius vulnerables i amb risc d’exclusió, oferta d’accés a la programació habitual a persones vulnerables, accessibilitat de tots els col·lectius; accions de foment i creació de nous públics; treball en xarxa; articulació i connexió del teixit cultural de la ciutat; aposta clara per creadors/es locals.
– Internacionalització: Col·laboració i/o vincles internacionals.

En aquest enllaç trobareu tots els detalls de la convocatòria.

Sessió informativa programa persones amb discapacitat de l’IMPD

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha organitzat una sessió informativa sobre la convocatòria de subvencions amb una especial atenció a l’àmbit de les persones amb discapacitat.

  • Dia: 17 de gener
  • Hora: 16.30 hores a 18 hores
  • Lloc: sessió virtual
  • Cal inscriure’s al correu electrònic subvencionsimpd@bcn.cat.

Les persones inscrites rebreu l’enllaç per poder seguir la sessió.