Consell de Dones

Els consells sectorials són òrgans de participació en què el Districte i la ciutadania debaten sobre un àmbit concret que pot ser sectorial o temàtic.

En formen part les entitats i associacions interessades en la temàtica que es tracta, els grups municipals del Districte i els serveis i equipaments del districte de l’àmbit del Consell Sectorial.

Les funcions del Consell de Dones son:

  • Recollir propostes, quan es demana una determinada actuació pública.
  •  Plantejar modificacions o objeccions sobre alguna actuació pública ja elaborada.
  •  Elaborar informes o dictàmens sobre projectes d’actuació o sobre actuacions ja desenvolupades.
  •  Col·laborar en el desenvolupament d’alguna actuació (coproducció).

Si ets una entitat o associació interessada en participar del Consell de Dones, contacta amb nosaltres feminismesdt09@bcn.cat, indicant:

  • Nom de l’entitat
  • Nom de la persona que contacta
  • Adreça de correu electrònic

 

Taula d'entitats LGTBI del Districte de Sant Andreu

Des del Districte de Sant Andreu des del mes de setembre del 2018 s'està treballant coordinadament en el marc d'una taula de treball amb la participació de diferents entitats, associacions, grups municipals, equipaments i serveis del Districte per la visibilitat i sensibilització de la diversitat sexual i de gènere. 

L'objectiu principal de la Taula LGTBI és la d'erradicar les discriminacions per orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere en els set barris del Districte de Sant Andreu afavorint la participació d'equipaments, serveis i entitats del Districte, mitjançant programacions de sensibilització per la prevenció i detecció de la LGTBI-fòbia, i fomentant la commemoració de Diades per la Visibilitat Trans, Contra la Homofòbia, bifòbia i transfòbia i l'orgull LGTBI. 

Mitjançant la taula es treballa per compartir projectes i activitats amb les entitats, serveis i equipaments de proximitat del Districte amb els objectius de prevenir situacions de LGTBI-fòbia, promoure la defensa dels drets per a la diversitat sexual i de gènere de tota la ciutadania i donar visibilitat als problemes i discriminacions que pateix el col·lectiu.