Reforç de l’enllumenat per evitar punts foscos

18/05/2021 - 16:05

Enllumenat. Els darrers anys s’han identificat diversos punts foscos, amb perspectiva de gènere, als quals ara s'hi posa solució. Els nous llums incorporen tecnologies cada cop més eficients.

Salt qualitatiu en l’enllumenat de la ciutat. Durant el 2021 s’invertiran set milions d’euros del pressupost municipal en 80 actuacions per renovar-lo. La millora de l’enllumenat es fa des de dues vessants: d’una banda, millorar la sensació lumínica i corregir punts foscos i, de l’altra, introduir-hi tecnologies eficients. La inversió es farà per tres vies: el pla de renovació de l’enllumenat, el manteniment modificatiu i les noves urbanitzacions, i s'accelera amb l'acord de pressupost entre el Govern i el grup municipal d’ERC.

Els últims anys s’ha actuat per evitar 136 punts foscos a la trama urbana de la ciutat. En el 71% dels casos es van incorporar més punts de llum o es van reforçar, i en el 29%, es van fer reorientacions dels punts de llum existents.

Criteris per a la renovació de l’enllumenat

  • Millora de la sensació lumínica: llum més ben repartida gràcies a l’ús de leds (llum blanca)
  • Més uniformitat lumínica per evitar taques de llum
  • Augment de la llum a la vorera i priorització de les zones de vianants
  • Reducció de l’alçària del punt de llum a la vorera (per sota de 5 metres) i sempre per sota de la capçada dels arbres
  • Diferent temperatura de color a la calçada i la vorera, per aportar calidesa als vianants i diferenciar els espais per a les persones i per als vehicles
  • Augment de la telegestió i, per tant, més eficiència energètica i optimització de les operacions amb sistemes de control i regulació

En quins carrers?

Enguany s’intervindrà en carrers de tots els districtes. Concretament, a Sants-Montjuïc les actuacions planificades de renovació de l’enllumenat ja s’estan duent a terme als carrers del Guadiana i de Cros. També al carrer del Rei Martí, on les obres van començar a l’abril en el tram Almería-Gayarre, però durant els propers mesos arribaran fins al carrer Vint-i-sis de Gener de 1641. Al Poble-sec, es renovarà l’enllumenat de tot el carrer de Cabanes.

A més, en el marc del contracte de manteniment de l’enllumenat públic de la ciutat, es milloraran els punts de llums existents al Parc de l’Espanya Industrial i al carrer del Vallespir.

Gestió eficient i innovació

La inversió actual permetrà arribar al voltant del 35% d’enllumenat amb leds, que ara representa el 26% de tots els fanals de la ciutat. A més de la renovació de l’enllumenat, també és indispensable el servei de manteniment, que permet introduir-hi millores, com regular l’encesa i apagada segons les zones i les franges horàries, implantar sistemes d’il·luminació intel·ligents i tenir capacitat de reacció ràpida en cas de situacions crítiques com temporals.

Actualment Barcelona té un sistema de control centralitzat que permet fer el seguiment de les incidències amb més repercussió i assegurar el funcionament de l’enllumenat. Aquest control centralitzat també permet la detecció d’avaries, la reprogramació dels horaris, el control dinàmic de la lluminositat (ajust d’horari d’encesa i apagada segons les condicions de cada zona) i la simulació de consum de les instal·lacions.

En els pròxims anys es continuarà avançant per renovar els dispositius de control, augmentar la telegestió (actualment hi ha un 54% de centres de comandament telegestionats) i millorar els sistemes de comunicació. També està previst augmentar els elements d’enllumenat autosuficient, com els fanals solars o la connexió amb instal·lacions d’autoconsum a l’espai públic.

L’enllumenat de Barcelona

Barcelona té en l’actualitat 151.000 punts de llum públics i representen el 20% del consum total d’energia del consistori. Cal destacar que aquest percentatge de consum és molt inferior al de la mitjana de municipis, que se situa al voltant del 50%.