Millora de l'enllumenat als carrers del Guadiana i de Cros

06/05/2021 - 12:47

Sants. A partir del 10 de maig i fins al juliol, s'hi instal·laran llums amb tecnologia led. L'actuació pot comportar talls puntuals de trànsit.

A partir del 10 de maig i fins al juliol, als carrers del Guadiana i de Cros es duen a terme obres de millora de l'enllumenat. L'actuació, que forma part del Pla de Renovació Integral (PRI) de l'Enllumenat de la ciutat, pot comportar talls puntuals de trànsit.

Durant aquestes setmanes, s’hi instal·laran noves lluminàries i làmpades amb tecnologia led que milloraran l’eficiència energètica i el rendiment de la instal·lació. En alguns moments, mentre durin els treballs, caldrà tallar el trànsit en algun tram d’aquests carrers.

Aquesta actuació completa la millora de l’enllumenat a tota la zona iniciada a l’abril al carrer del Rei Martí, perpendicular al del Guadiana i al de Cros, des del carrer d’Almeria fins al de Gayarre (que són paral·lels). Al carrer del Rei Martí, un cop duta a terme durant les darreres setmanes l’obra civil necessària, tot just ara s’hi estan instal·lant els nous punts de llum amb tecnologia led.

El Pla de Renovació Integral de l’Enllumenat vol incrementar la seguretat, l’eficiència energètica i la gestió intel·ligent d’aquest servei bàsic de la ciutat. Es complementa amb les actuacions de la contracta de conservació i manteniment de l’enllumenat públic. L’objectiu no és sempre posar-hi més llum sinó augmentar la sensació lumínica, repartint-la millor i optimitzant-ne el funcionament amb noves tecnologies.