En clau de gènere i responsables socialment

Es participa en formacions en conciliació i Plans d’igualtat. Per altra banda, la cooperativa és un referent al sector quant a la RSC i incorpora múltiples mesures en aquesta àrea: els proveïdors són socialment responsables, es promou la RSC amb esdeveniments, es treballa l’oficina verda, es paga remuneracions justes als col·laboradors, es porta a terme projectes de voluntariat, un parell de cops a l’any, es pertany a plataformes com Respon.cat, Pamapam i RScat.
 
 

Data de la darrera actualització: abril 2021