GREAT PLACE TO WORK ESPANYA

Xarxa Nust

Great Place to Work Espanya se dedica a investigar, asesorar y capacitar para el desarrollo de culturas de lugares confiables donde trabajar.

logotip de l'entitat

Medidas

Les mesures van ser proposades per la mateixa plantilla i van incidir en la millora del clima laboral

ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS
L'horari flexible i el teletreball són dues iniciatives complementàries que contribueixen al benestar i la millora de la qualitat de vida de les treballadores i treballadors de la companyia. L'horari flexible s'aplica al 100% de la plantilla, de dilluns a dijous, amb 30 minuts de marge per l'entrada i la sortida. Els divendres, durant tot l'any es fa horari intensiu, fins a les 15h. El teletreball va començar a ser aplicat l'any 2014 i actualment està en vigor a temps complet per a 4 persones i a temps parcial per a la resta del personal. Les persones que fan teletreball van ser proveïdes amb les eines tecnològiques, a més dels mobles i útils d'oficina necessaris per al desenvolupament del seu treball.

BONES PRÀCTIQUES
Flexibilitat horària, teletreball.

NOMBRE DE PERSONES A LES QUE BENEFICIA
Tota la plantilla formada per 15 persones, 9 dones i 6 homes, més 10 freelance.

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ
Tant les iniciatives d'horari flexible com de teletreball van sorgir a propostes del personal. Es van realitzar un parell de reunions amb tot l'equip per escoltar les necessitats personals i a partir d'aquí es va nomenar un comitè per avaluar i analitzar l'impacte de les mesures a l'empresa. Posteriorment aquest comitè es va reunir amb el Director General per a la aprovació i vistiplau de la implementació.

BENEFICIS OBTINGUTS
Les dues mesures han estat acollides de manera molt positiva per tota la plantilla a les enquestes de satisfacció i clima empresarial.

Eje

Una de las líneas de negocio de la empresa es la certificación "Great place to work" que analiza la calidad de los puestos de trabajo, el grado de confianza de las personas colaboradoras y los retos y fortalezas de la cultura empresarial de la entidad, para fidelizar el talento interno y atraer el externo. Para las organizaciones de hasta 150 personas trabajadoras, se ofrece la documentación de análisis y de identificación de buenas prácticas de manera gratuita y libre de cargo.
 
 

Eje

Existe una horquilla de entrada y de salida de 1 hora y 30 minutos, de forma que se puede empezar la jornada a las 8 y finalizar a las 17 h. Se dispone de 8 días de libre disposición adicionales para las necesidades de cada persona.
Se lleva a cabo una evaluación del rendimiento de las personas de forma continuada, con seguimiento de los objetivos semestrales, evaluaciones del resto del equipo, construyendo la valoración de forma conjunta. Se considera, por encima de todo, la aportación de cada persona a los resultados de la organización.
En la ejecución de proyectos, se busca una mejora continua constante para su optimización. Existe un sistema transparente de la información para las reuniones, que se llevan a cabo en 15 minutos.
Se promueven hábitos saludables entre las personas trabajadoras, permitiéndose comer en 30 minutos, en franja horaria saludable, alrededor de las 13:30 h., además de poner fruta a su disposición. Se dan clases de yoga, nutrición, etc. para todo el equipo.
 
 

Eje

Mesures