GLOBAL PLANNING SOLUTIONS 

Xarxa Nust

Global Planning Solutions es una desarrolladora e implantadora de Software Estándar, basado en motores algorítmicos, para planificar Recursos y Actividades.

logotip entitat

Medidas

Les mesures de flexibilitat horària, conciliació i teletreball són orientades per als resultats en el cumpliment dels objectius

ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS
Implementació del portal BOLD WorkPlanner desenvolupat per l'empresa. L'aplicació permet implementar el workflow de petició i aprovació de permisos, de manera que els treballadors disposen on-line de tota la informació dels seus comptadors de permisos. Totes les activitats a fer i tasques ja realitzades per tot el personal són gestionades en el portal, el treball per objectius permet mesurar per productivitat i no per control horari. Aquest fet ajuda a implementar una millor política de flexibilitat horària, conciliació i teletreball.

BONES PRÀCTIQUES
Treball per objectius, excedència per malalties familiars, teletreball, gestió de torns, calendari de vacances flexible, formació i serveis que ofereix l'empresa com tiquet menjador i ajut al transport.

NOMBRE DE PERSONES A LES QUE BENEFICIA
Tota la plantilla formada per a 12 homes i 2 dones.

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ
L'ús del portal s'ha implementat amb la mateixa metodologia que l'empresa aplica amb els seus clients: disseny funcional; parametrització funcional i tècnica; validació funcional i tècnica; formació i posada en marxa. S'ha tingut en compte la gestió del canvi i la mentalitat oberta de l'empresa, amb una política de comunicació adequada perquè la mesura no sigui entesa com una eina de control sinó com una millora per als treballadors i treballadores implicats.

BENEFICIS OBTINGUTS
Conciliació, acostament de l'empresa a la persona professional, una important millora de productivitat, flexibilitat i adaptació de l'empresa adaptada als nous temps.

Eje

Mesures

BOLD App es un nuevo canal de comunicación entre personas empleadas, gestoras y el departamento de Recursos Humanos. El personal puede consultar, entre cosas, horarios y tareas, además de solicitar permisos y vacaciones. Asimismo, BOLD App permite gestionar coberturas de servicio e intercambios de turnos con el resto de la plantilla.

Eje

Mesures