MOST ENGINYERS S.L.

Xarxa Nust

Most Enginyers es una empresa independiente constituida en Barcelona en el año 2004 por un equipo de ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Realiza estudios, proyectos y direcciones de obra en el campo de la ingeniería civil y el medio ambiente, y desarrolla programas informáticos para darle soporte.

logotip de l'entitat

Medidas

ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS

Les persones treballadores que ho vulguin poden seguir l’horari de treball que es fa a la resta de països d’Europa: de 8.15h a 16.25h amb mitja hora per dinar als voltants de les 12h. A canvi, el personal que s’hi acull suprimeix els 20 minuts per esmorzar als voltants de les 11h.

BONES PRÀCTIQUES

Informar del benefici que implica l’adopció de l’horari compactat (com per exemple disposar de temps els 5 dies de la setmana per formar-se, anar al gimnàs, socialitzar...).

Recordar i insistir al personal que ja ha finalitzat l’horari de la jornada laboral.

NOMBRE DE PERSONES A LES QUE BENEFICIA

El seguiment de la millora és del 69,23%, sent un 55,55% en cas dels homes i d’un 100% en cas de les dones. En total es beneficien de la mesura 12 persones treballadores. El seguiment de la plantilla destinatària és d’un 90%, donat que les 4 persones treballadores que no segueixen la mesura, 3 són responsables de departament.

Val a dir que no s’ha notat cap reducció de la productivitat per part de les persones treballadores que segueixen la bona pràctica.

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ

Els socis de l’empresa ho van proposar i, havent-ho acceptat una majoria del personal, van decidir la setmana en que s’implementaria.

BENEFICIS OBTINGUTS

El personal pot entrar a treballar de 8:15h a 10:30h, la majoria entren entre les 8:15h i les 8:45h. El personal que entra a treballar de 8:15h a 8:45h disposa de jornada compactada. Dinen en 30’ i surten de la feina entre 16:15h i 16:45h.

Eje

Las personas trabajadoras que lo quieran pueden acogerse al horario de trabajo que se hace al resto de países de Europa: 8:15 a 16:25 horas con media hora para comer alrededor de las 12h. Esta medida ha mejorado la calidad de vida de las personas trabajadoras y ha aumentado la productividad de la empresa, así como fidelizarlas y captar talento.

Eje

Mesures