Fases del projecte

Les obres de transformació de les Glòries esdevenen, en el seu conjunt, una de les actuacions municipals més rellevants dels propers anys. Les característiques, en especial les dimensions i els usos de l’espai, junt amb la conversió de nus viari a espai per a les persones determinen que el seu procés de transformació esdevingui complex i, per tant, minuciosament pautat en diferents fases, a fi de minimitzar les molèsties als usuaris d’aquest entorn, optimitzant esforços i recursos i minimitzant l’impacte social, econòmic i ambiental a l’entorn.

Les obres de transformació inclouen diverses fases, cadascuna de les quals amb la coordinació de diferents àmbits municipals, i amb el suport de tots els operadors implicats.

Paral·lelament als treballs tècnics, l’Ajuntament impulsa una campanya de comunicació per informar de la transformació d’aquest espai i de les afectacions en la mobilitat que comporta cadascuna de les fases previstes, a fi d’acompanyar la ciutadania en aquest procés i minimitzar, en la mesura del que sigui possible, les molèsties ocasionades per les obres.

En el vídeo adjunt es mostra el procés d’adequació de la rampa d’accés de l’anella viària de Glòries (bandes muntanya i mar), en el marc de les obres de transformació de la plaça de les Glòries.

Les grans fases són les següents:

Fase 0 (De novembre del 2013 a febrer del 2014)

Fase 1 (De març a juny del 2014)

Fase 2 (De juny a setembre del 2014)

Fase 3: Urbanització provisional

Fase 4: Túnels viaris a la Plaça de les Glòries

Modificació del Pla general metropolità

Fases del projecte

Fases del projecte

1

Fase 1: Enderroc de l’anella viària (costat mar)

De març a juny del 2014
L’objectiu de les obres és l’enderroc de l’anella viària (costat mar) i la creació de la calçada central per a la futura circulació dels vehicles que transitin en sentit nord.

Llegir més

2

Fase 2: Enderroc de l’anella viària (costat muntanya)

De juny a setembre del 2014
L’objectiu de les obres és l’enderroc de l’anella viària (costat muntanya) i la consolidació del doble ramal en superfície de forma el·líptica per a la circulació dels vehicles.

Llegir més

3

Fase 3: Urbanització provisional

Les actuacions d’urbanització provisional de la banda mar s’han dut a terme entre els mesos de setembre i desembre de 2014. La urbanització provisional de la banda muntanya de la plaça s’executarà a partir de gener i fins a març del 2015.

Llegir més

4

Fase 5: Túnels viaris a la Plaça de les Glòries

Fase actual

Actualment s’estan executant les obres del túnel que comprèn el tram Castillejos – Badajoz.

Llegir més

Galeria de videos

Veure tots