Implicació ciutadana

La transformació de la plaça de les Glòries i el seu entorn ha estat una constant en les reivindicacions de les associacions de veïns de la zona. L’Ajuntament de Barcelona, recollint aquesta demanda, va iniciar el 2003 un procés participatiu per tal de consensuar un projecte comú per a aquest espai emblemàtic de la ciutat. La signatura dels “compromisos per Glòries”, el 2007, per part de les entitats veïnals i l’Ajuntament, va suposar l’assumpció compartida d’uns objectius i la concreció d’uns projectes. La Modificació del pla general metropolità va configurar la plasmació del que s’està convertint actualment la plaça de les Glòries i el seu entorn.

Jornades Ciutadanes del Concurs de Projectes Restringit per al Projecte Urbà de l’Espai Lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona

Dilluns 30 de setembre, dimarts 1 d’octubre i dimecres 2 d’octubre de 2013 es van dur a terme les Jornades Ciutadanes del Concurs de Projectes Restringit per al Projecte Urbà de l’Espai Lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona, a la seu del Disseny Hub de Barcelona (plaça de les Glòries, 37).

L’objectiu de les jornades era fer arribar als 10 equips d’arquitectes concursants les opinions i necessitats del veïnat dels entorns, resta de ciutadania, i entitats i organitzacions de la ciutat, a partir del què estableixen les bases del Concurs i el document Compromís per Glòries aprovat l’any 2007.

Les jornades es van organitzar en tres sessions, d’acord amb tres àmbits temàtics diferenciats: VERD URBÀ I ESPAI PÚBLIC, MOBILITAT I ESTRUCTURA URBANA, i USOS I ACTIVITATS

Actualitat participativa a la plaça de les Glòries

Després de la deconstrucció de l’anella viària i la urbanització provisional de l’espai, i iniciant l’execució del túnel que creuarà la plaça, les següents actuacions són l’impuls dels equipaments de proximitat, inclosos en el Compromís, i la construcció d’habitatge públic a la zona, així com la continuïtat dels projectes viaris i l’espai públic del futur parc de la plaça de les Glòries.

Estructura participativa i agents implicats

Des del principi, centenars de ciutadans van formar part del procés de creació de la nova plaça, aportant propostes, idees o inquietuds sobre el projecte de transformació, i fent saber, de primera mà, als equips responsables del projecte l’opinió dels veïns de les zones properes.

Una vegada iniciades les obres, una Comissió de Seguiment, formada per entitats, assessors tècnics veïnals, tècnics municipals, grups polítics i govern, es reuneix cada tres mesos per vetllar pel desenvolupament del projecte.

Formen part de la Comissió de Seguiment les següents entitats:

Associació de comerciants Encants Nous, Associació de Veïns i Veïnes de Ca l’Aranyo, Associació de Veïns i Veïnes del Clot – Camp de l’Arpa, Associació de Veïns i Veïnes del Parc i la Llacuna, Associació de Veïns i Veïnes de Fort Pienc, Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou, Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, Carrefour, Centre Comercial Glòries, Associació de Promoció del Transport Públic, la UCPSM i representants de les comunitats de propietaris de Gran Via de les Corts Catalanes banda Besòs-Muntanya.

Dins de la Comissió de Seguiment hi ha el Grup de treball, també formats per entitats, assessors tècnics veïnals i tècnics municipals, que es reuneixen cada mes i mig.

Les entitats que participen al Grup de Treball de la Comissió de Seguiment són les següents:

Associació de Veïns i Veïnes del Clot – Camp de l’Arpa, Associació de Veïns i Veïnes de Fort Pienc, Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou, Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, i un representant de les comunitats de propietaris de Gran Via de les Corts Catalanes banda Besòs – Muntanya.

A part, s’han obert altres processos per ampliar l’abast de la participació, en aspectes concrets de la reforma, amb jornades ciutadanes, tallers, visites, etc.

Podeu consultar tota la documentació en aquest enllaç.

Jornades ciutadanes

Galeria de videos

Veure tots