Mobilitat

Les obres que durant anys han tingut lloc a la plaça de les Glòries han provocat diverses afectacions al trànsit de vehicles i a la circulació de vianants, així com al pas de bicicletes.

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha vetllat sempre per minimitzar les incomoditats que comporten les obres, mantenint a la ciutadania informada constantment.

Amb la finalització dels túnels viaris soterrats, que absorbeixen el trànsit de la Gran Via, les obres a Glòries fan un gran pas, que permetran acabar les obres del parc i establir una mobilitat definitiva a la zona.

L'entrada del nou túnel

Transport públic i vianants

La circulació de vianants als entorns de la plaça està afectada en diferents espais a conseqüència de l’execució de diverses actuacions, com les de connexió del tramvia per la Diagonal, la urbanització del parc de les Glòries, l’ampliació del vestíbul de l’L1 del metro i la remodelació de la Gran Via (banda muntanya), entre el carrer de la Independència i la rambla del Poblenou.

Arran d’aquestes actuacions es produeixen canvis significatius en la mobilitat als entorns de la plaça, que afecten la circulació de vianants, bicicletes i transport públic.

Els itineraris que segueixen longitudinalment la Gran Via s’adeqüen a l’avenç de les obres. En el tram entre la plaça de les Glòries i el carrer de los Castillejos es genera un pas provisional adaptat que enllaça directament amb la rambla dels Encants.

Tota la zona central de la plaça de les Glòries es manté tancada. La connexió entre una banda i l’altra de la plaça s’ha de fer pels passos de vianants habilitats a la rambla dels Encants i els carrers de Badajoz i la Independència.

La sortida de metro de Badajoz, de la línia 1 a Glòries, continua tancada. Alternativament, s’habilita la sortida de la plaça de les Glòries, amb accés des de la zona del Mercat dels Encants. D’aquesta manera queden dos accessos operatius: un a l’avinguda Meridiana (amb ascensor), que enllaça directament amb l’àmbit Diagonal-Badajoz per la vorera de davant del DHUB, que es reobre, i l’altre a la plaça de les Glòries.

L’accés al DHUB es pot fer des de l’accés principal per la plaça de les Glòries o pel carrer d’Irena Sendler amb Àvila.

El 9 de maig entra en funcionament la nova parada del tramvia de Glòries, situada davant del DHUB, prestant servei a les línies T4, T5 i T6. A partir d’aquesta data, les parades de La Farinera i Glòries (a l’av. Meridiana, al costat dels Encants), queden anul·lades.

Els itineraris que podran fer els i les vianants i els usuaris i usuàries del transport públic estan assenyalats en el plànol adjunt, en color verd.

 

Mobilitat a peu i en transport públic a Glòries

Mobilitat a peu i en transport públic a Glòries

 

El desviament de busos es manté als entorns de la plaça de les Glòries:

  • En sentit Besòs-Fòrum, els autobusos que circulen per la Gran Via giren pels carrers de los Castillejos, Bolívia i Badajoz, des d’on recuperen l’itinerari habitual.

 

Recorregut en bus en sentit Besòs

Recorregut en bus en sentit Besòs

 

  • En sentit al centre de la ciutat, els autobusos continuen pels carrers de la Independència, Aragó i Castillejos, des d’on recuperen l’itinerari habitual.

 

Recorregut en bus en sentit centre ciutat

Recorregut en bus en sentit centre ciutat

Mobilitat a peu i en transport públic a Glòries

Vehicles

L’obertura del túnel en sentit Llobregat ha comportat modificacions a la mobilitat i la superfície de la plaça de les Glòries ha quedat completament lliure del trànsit privat, permetent el pas a vianants, bicicletes i transport públic (autobusos i taxis).

La principal novetat és l’eliminació dels carrils de circulació en superfície que quedaven a la Gran Via, entre el carrer Bilbao i el carrer Padilla. En aquest àmbit no hi ha trànsit de pas i només poden desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic o d’emergència (tram Bilbao-Independència i tram Castillejos-Padilla)

Amb la nova configuració viària els vehicles que circulen pel túnel, en sortir, tenen l’opció de pujar pel carrer Padilla (carril dret) o bé pel carrer Marina (carril central). En línia recta per la Gran Via, des del carril esquerra, només hi poden circular els autobusos.

Abans d’entrar al túnel, a l’alçada de la Rambla de Poblenou, hi ha una sortida cap al lateral de la Gran Via exclusiva per als autobusos i els taxis. La resta de vehicles que circulen per la C-31 i vulguin accedir al lateral de la Gran Via han d’utilitzar la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou.

Les modificacions han provocat l’eliminació del gir des de l’àmbit central de la Gran Via en sentit Llobregat cap al carrer de la Independència. Els vehicles que utilitzaven aquest itinerari per connectar amb el carrer Aragó tenen dues opcions: sortir per la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou, continuar per Bac de Roda i després girar cap a Aragó o Mallorca; o bé seguir a la C-31 cap a l’interior del túnel i arribar a Aragó a través de Padilla o Marina.

El carrer de la Llacuna queda sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i únicament resta operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs (guals i serveis). En el tram entre el carrer de Perú i la Gran Via, el carrer Llacuna es pacificarà i es permetrà la circulació només per ús veïnal i per accedir a la zona de càrrega i descàrrega del centre comercial.

Mobilitat a l'entorn dels túnels de Glòries

Bicicletes

La implantació de les obres genera modificacions dels itineraris per a bicicletes als entorns de la plaça de les Glòries.

La circulació, en sentit mar-muntanya, es troba afectada per l’ocupació de la zona central de la plaça. Aquesta connexió cal fer-la pels carrils bici i els itineraris de connexió existents al pas davant dels Encants i els carrers de Badajoz i de la Independència.

Per al pas de bicicletes per la plaça de les Glòries hi ha un itinerari habilitat al costat de la Clariana, que enllaça l’avinguda Diagonal amb el carrer de la Independència i l’avinguda Meridiana, en ambdós sentits.

 

Recorreguts en bicicleta a Glòries

Recorreguts en bicicleta a Glòries

 

Recorreguts en bicicleta en sentit Besòs

Recorreguts en bicicleta en sentit Besòs

 

Recorreguts en bicicleta en sentit centre ciutat

Recorreguts en bicicleta en sentit centre ciutat

 

Als entorns de la plaça es disposa dels carrils bici dels carrers de la Diputació, Sancho de Ávila, la Marina, los Castillejos, la Ciutat de Granada, Ribes, l’avinguda Diagonal, els carrers de Cartagena i el Consell de Cent, l’avinguda Meridiana, la rambla del Poblenou i la Gran Via. Les zones pedalables del Clot, de circumval·lació de la plaça de les Glòries i els passos habilitats com a itineraris per a bicicletes faciliten la connexió entre els diferents carrils bici dels carrers i avingudes que conflueixen a la plaça.

A les zones on la vorera té una amplada inferior als 3 metres, és obligatori baixar de la bicicleta per afavorir la convivència entre vianants i bicicletes. En el plànol es mostren els itineraris disponibles als entorns de la plaça.

Recorreguts en bicicleta a Glòries