Mobilitat

Les obres que durant anys han tingut lloc a la plaça de les Glòries han provocat diverses afectacions al trànsit de vehicles i a la circulació de vianants, així com al pas de bicicletes.

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha vetllat sempre per minimitzar les incomoditats que comporten les obres, mantenint a la ciutadania informada constantment.

Amb la finalització dels túnels viaris soterrats, que absorbeixen el trànsit de la Gran Via, les obres a Glòries fan un gran pas, que permetran acabar les obres del parc i establir una mobilitat definitiva a la zona.

Bicicletes a Glòries

Transport públic i vianants

La circulació de vianants en l’entorn de la plaça està afectada en diferents espais a conseqüència de l’execució d’actuacions en diferents punts, com la millora de l’entorn de l’Escola Casas i la urbanització provisional de la Gran Via, entre el carrer de Badajoz i la rambla del Poblenou.

Els itineraris que segueixen longitudinalment la Gran Via no presenten modificacions substancials, excepte en el cas del costat muntanya, on la vorera de la Gran Via d’accés a l’avinguda Diagonal es fa per un tram d’escales. Les persones amb mobilitat reduïda (PMR) disposen d’un itinerari alternatiu senyalitzat pel carrer Castillejos i l’avinguda Diagonal.

El pas de vianants del carrer Castillejos que creua Gran Via en sentit mar-muntanya es veu afectat, però es garanteixen els itineraris de creuament de la Gran Via habilitant sempre un dels passos de vianants d’un costat o l’altre del carrer.

La vorera de la Gran Via banda muntanya, entre la Rambla del Poblenou i el carrer de Sant Joan de Malta, està tallada. Alternativament, es disposa d’un itinerari senyalitzat adequadament a l’entorn de l’Escola Casas, per la Rambla del Poblenou, plaça de Valentí Almirall i carrer de Sant Joan de Malta.

L’accés a les estacions de Metro i TRAM de la plaça de les Glòries i el seu entorn continuen funcionant normalment sense modificacions. En el cas del bus, les dues parades de bus ubicades a la Gran Via, entre els carrer dels Escultors Claperós i la rambla del Poblenou, sentit centre ciutat, s’anul·len. Alternativament, es crea una nova parada a l’espai guanyat a la Gran Via, entre els carres de la Llacuna i de Roc Boronat (davant del centre comercial).

Els itineraris que podran fer els vianants i els usuaris del transport públic estan assenyalats en el plànol adjunt en color verd.

Mobilitat de transport públic i vianants

Vehicles

L’obertura del túnel en sentit Llobregat ha comportat modificacions a la mobilitat i la superfície de la plaça de les Glòries ha quedat completament lliure del trànsit privat, permetent el pas a vianants, bicicletes i transport públic (autobusos i taxis).

La principal novetat és l’eliminació dels carrils de circulació en superfície que quedaven a la Gran Via, entre el carrer Bilbao i el carrer Padilla. En aquest àmbit no hi ha trànsit de pas i només poden desplaçar-se pels laterals els vehicles de veïns, serveis, transport públic o d’emergència (tram Bilbao-Independència i tram Castillejos-Padilla)

Amb la nova configuració viària els vehicles que circulen pel túnel, en sortir, tenen l’opció de pujar pel carrer Padilla (carril dret) o bé pel carrer Marina (carril central). En línia recta per la Gran Via, des del carril esquerra, només hi poden circular els autobusos.

Abans d’entrar al túnel, a l’alçada de la Rambla de Poblenou, hi ha una sortida cap al lateral de la Gran Via exclusiva per als autobusos i els taxis. La resta de vehicles que circulen per la C-31 i vulguin accedir al lateral de la Gran Via han d’utilitzar la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou.

Les modificacions han provocat l’eliminació del gir des de l’àmbit central de la Gran Via en sentit Llobregat cap al carrer de la Independència. Els vehicles que utilitzaven aquest itinerari per connectar amb el carrer Aragó tenen dues opcions: sortir per la sortida 207 Bac de Roda/Poblenou, continuar per Bac de Roda i després girar cap a Aragó o Mallorca; o bé seguir a la C-31 cap a l’interior del túnel i arribar a Aragó a través de Padilla o Marina.

El carrer de la Llacuna queda sense connexió amb la Gran Via en sentit Llobregat i únicament resta operatiu un carril per accedir al lateral mar, en sentit Besòs (guals i serveis). En el tram entre el carrer de Perú i la Gran Via, el carrer Llacuna es pacificarà i es permetrà la circulació només per ús veïnal i per accedir a la zona de càrrega i descàrrega del centre comercial.

Mobilitat a l'entorn dels túnels de Glòries

Bicicletes

Es disposa de carrils bici a la Gran Via a l’entorn de la plaça de les Glòries, en ambdós sentits, que permeten la connexió directa amb els carrils bici de la Gran Via, des del carrer de la Marina fins al carrer de Badajoz-Independència.

En el tram de la Gran Via, entre el carrer de Badajoz-Independència i la rambla del Poblenou, en sentit centre ciutat, el carril bici està situat en el carril lateral, banda muntanya. En el sentit Besòs, la circulació de bicis es realitza pel nou carril bici, entre els carrers Badajoz i Ciutat de Granada, i pel lateral de la Gran Via, banda mar.

A l’entorn de la plaça es disposa dels carrils bici dels carrers de la Diputació, Sancho de Àvila, Marina, Ciutat de Granada, Ribes, Diagonal, Cartagena, Consell de Cent, Meridiana, rambla del Poblenou i Gran Via, entre el carrer de Badajoz i la rambla del Poblenou. Les zones ciclables del Clot, de circumval·lació de la plaça de les Glòries i els passos habilitats com a itineraris per a bicicletes, faciliten la connexió entre els diferents carrils bici dels carrers i avingudes que conflueixen a la plaça.

A les zones on la vorera té una amplada inferior als tres metres, és obligatori baixar de la bicicleta per afavorir la convivència entre vianants i bicicletes. En el plànol es mostren els itineraris recomanats.

Mobilitat en bicicleta a Glòries