Pla de millora urbana

El Plenari del Consell Municipal va aprovar el divendres 29 de gener de 2021 el planejament derivat que desenvolupa urbanísticament l’espai de la plaça de les Glòries situat entre els carrers de Castillejos, Badajoz-Independència, Consell de Cent i el parc de la Canòpia.

El document és el Pla de millora urbana del sector 2 de planejament de Glòries i ordena els usos de tot aquest àmbit i hi situa els equipaments públics, habitatges i el verd.

En coherència amb els criteris del planejament general de Glòries i el Compromís per Glòries, es redefineix la imatge urbana de l’àmbit, de 42.369 m2, per integrar-hi el nou parc de la Canòpia i els nous edificis i usos. Amb l’ordenació aprovada, es garanteix una transició adequada entre el teixit de l’Eixample que envolta la plaça i el nou parc. El pla s’ha treballat amb les entitats veïnals i educatives durant el període d’exposició pública per incorporar-hi les seves aportacions.

 

Equipaments definits dins l’àmbit:

  • Escola Encants (manté l’ubicació)
  • Escola Bressol Leonor Serrano (manté l’ubicació)
  • CEIP Gaia (a l’antiga fàbrica de paraigües del carrer del Dos de Maig). S’ha avaluat amb el Consorci d’Educació de Barcelona s’ha avaluat que el programa funcional encaixa bé a l’antiga fàbrica i hi ha la superfície de pati necessària. A més, es mantindran els elements constructius i tradicionals fabrils d’interès de l’edifici.

 

Front d’habitatges al carrer de Consell de Cent, Castillejos i l’avinguda Diagonal:

L’ordenació volumètrica es fa en tres nous edificis que milloren la proposta inicial per tal d’allunyar els edificis més alts dels equipaments educatius per un millorar-ne l’assolellament, així com per obtenir un major espai públic i de més qualitat.

  • 562 habitatges dels quals 197 seran protegits (el 35%).
  • Sostre edificable total de 50.000 m2
    1. 000 m2 destinats a habitatge
    2. 000 m2 destinats a comerços i activitats econòmiques

 

L’espai públic:

El pla també permetrà obtenir, per cessió gratuïta del sòl, 2 hectàrees que faran possible executar l’àmbit nord del parc de la Canòpia, que ha de donar front al carrer del Consell de Cent.

Més informació

Documentació de planejament (Portal d’Informació Urbanística)

Futura Escola Gaia

Galeria de videos

Veure tots