Enderroc de l’anella viària

Durant l’any 2014 es va enderrocar l’anella viària que ocupava gairebé la pràctica totalitat de l’antiga plaça de les Glòries. Aquests treballs es van realitzar primer al costat mar i, després, al costat muntanya.

 

De març a juny del 2014

L’objectiu de les obres va ser l’enderroc del costat mar de l’anella viària i la creació de la calçada central per a la circulació dels vehicles que transitaven en sentit nord per incorporar-se a la C31.

 

De juny a setembre del 2014

L’objectiu de les obres era l’enderroc de l’anella viària (costat muntanya) i la consolidació del doble ramal en superfície de forma el·líptica per a la circulació dels vehicles de llarg recorregut provinents de la C31 o que s’hi dirigien.

 

El túnel soterrat i la urbanització provisional

Un cop finalitzada la deconstrucció de l’anella viària van començar les obres dels túnels soterrats, que es van iniciar durant el primer semestre del 2015. En paral·lel a totes aquestes obres, la direcció de projectes va treballar amb els representants veïnals els usos provisionals de la plaça per garantir que el ciutadans poguessin gaudir des del primer moment del gran espai públic guanyat als vehicles.

Foto aèria de l'entorn de Glòries. Febrer de 2014

Galeria de videos

Veure tots