Concurs

Proposta guanyadora

Canòpia Urbana (Guanyadora)

UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet

Proposta guanyadora del concurs de Projectes Restringit per al Projecte Urbà de l’Espai Lliure de la Plaça de les Glòries Catalanes de la Ciutat de Barcelona

Tres Cartes

UTE Bailorull – Galí-Izard Nebot – Pagés Viu – Remoue – Tsukamoto- Atelier Bow Wow

Colibrí

UTE MBM Arquitectes, S.L.P. – Beth Galí, S.L.P. – Cicsa, S.A.

Cruïlla 0

UTE Enric Serra – Moisés Gallego – Màrius Quintana – Jordi Bellmunt – Angel Carlos Aparicio

Glòries+

UTE Emba Estudi Massip Bosch Arquitectes – Topotek Gesellschaft Von Ladschaftsarchitekten Mbh

ReBcn

UTE Glòries Equip 10+1

Creuscerdà

UTE Martínez Lapeña Torres Arquitectos Revetllat Ribas Esteyco, Aspecte Paisatge

Origen

UTE Porras La Casta Scp – Rubio&Alvarez Sala SL

Concurs

Concurs internacional per a la selecció de l’equip d’arquitectes per al Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va impulsar, al febrer del 2013, un concurs internacional per a la selecció de l’equip d’arquitectes per al Projecte urbà de l’espai lliure de la plaça de les Glòries Catalanes de la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de transformar aquest espai de 13 hectàrees i posar fi al caràcter de nus viari que ha tingut fins ara la plaça. El concurs, previst en el compromís per Glòries signat el 2007, buscava garantir la nova centralitat de la plaça, ordenar-ne la mobilitat fomentant el transport sostenible, maximitzar-ne l’espai verd i reordenar-ne els equipaments previstos.

Concurs de projectes restringit, amb intervenció de Jurat, per escollir l’adjudicatari del contracte de serveis de redacció d’avantprojecte així com la possible adjudicació de la redacció del projecte executiu i l’assistència a la Direcció d’Obra. En una primera fase el Jurat va seleccionar un màxim 10 equips que demostressin la seva solvència tècnica.

Criteris bàsics del Concurs

Els criteris bàsics del concurs, en coherència amb el compromís per Glòries 2007 i el planejament vigent, van ser els següents:

  • L’espai lliure s’organitzarà preferentment en un sol pla, maximitzant l’espai verd, que haurà de ser el més compacte possible.
  • Pel que fa a la mobilitat, eliminar el trànsit privat en superfície de tot l’àmbit, resoldre el trànsit local amb la malla de l’Eixample, i deixar la Gran Via com a túnel per al trànsit interurbà.
  • Resoldre transitòriament el trànsit interurbà en superfície mentre no estiguin acabats els túnels segons el calendari previst per la Comissió Especial per a la Plaça de les Glòries.
  • Compactar els equipaments amb la possibilitat d’agrupar-los en peces multifuncionals per tal de generar una ordenació urbanística més coherent amb un parc a escala de ciutat.
  • Els equipaments per projectar són els del compromís de Glòries. Cal prendre com a preexistència l’Escola Encants, actualment en projecte.
  • La nova edificació haurà de ser coherent amb els volums edificats de l’entorn i tendirà a col·locar-se de forma perimetral.

 

Maqueta de Canòpia Urbana, guanyadora del concurs