Fase 0: Obres prèvies

El 2007 el Compromís per les Glòries estableix que es duran a terme les següents actuacions:

– Eliminació completa de l’anella viària elevada.

– Un model de parc pla, sense trànsit i amb el màxim de superfície verda

– El soterrament de la Gran Via de les Corts Catalanes

– Un model integrat de mobilitat

– La construcció d’equipaments consensuats amb el veïnat.

El 2008 s’inicia la progressiva desconstrucció de l’anella (desmantellament del tambor i de l’aparcament.

Entre 2009 i 2010 comença la construcció del Museu del Disseny DHUB (inicia el servei el 2012) i dels Nous Encants (inaugurats el setembre de 2013).

 

De novembre del 2013 a febrer del 2014 (Fase finalitzada a 15/02/2014)

L’objectiu de les obres era l’adequació dels carrers dels entorns de Glòries així com l’adequació de la rampa d’accés de l’anella viària (banda muntanya).

En concret, es va procedir a l’adequació dels carrers dels entorns de Glòries per millorar la permeabilitat de la malla ortogonal de l’Eixample, establint els nous itineraris del trànsit local, així com l’adequació de la rampa d’accés de l’anella viària (banda muntanya).

Fins a finals de febrer del 2014 es van dur a terme, prèviament a la desconstrucció de l’anella viària, obres a l’entorn de Glòries per redistribuir part del trànsit.

A l’estiu del 2013 ja es van començar a implantar algunes de les millores de mobilitat associades a la transformació de la plaça de les Glòries i que van permetre garantir una permeabilitat més gran de la malla ortogonal de Cerdà.

Obres en les vies del tramvia

Com moure's per Glòries

El parc de les Glòries.

El 6 d’abril de 2019 s’obria a la ciutadania la primera part del parc de les Glòries, amb la Gran Clariana com a protagonista. És el primer tastet del que serà el nou gran pulmó verd de Barcelona.

Transport públic i vianants

Les obres de construcció del nou parc de les Glòries, que afecten el tram central i la banda mar de la plaça, provoca diversos canvis en els itineraris a peu i algunes parades de transport públic. Consulta-les aquí!

Mobilitat a peu i en transport públic a Glòries

ampliar

Vehicles

El segon túnel soterrat, en sentit Llobregat, funciona des del 3 d’abril de 2022. Així, la superfície ha quedat completament lliure de trànsit privat, permetent únicament el pas de vianants, bicicletes i transport públic.

ampliar

Bicicletes

Els canvis en la implantació de les obres, amb l’ocupació del tram central per la urbanització del parc de les Glòries, provoquen alguns canvis dels itineraris per a bicicletes en l’entorn de la plaça de les Glòries.

Recorreguts en bicicleta a Glòries

ampliar

Galeria de videos

Veure tots