Urbanització provisional

Mentre la plaça de les Glòries completa la transformació que l’ha de convertir en un gran parc urbà, es van realitzar tot un conjunt de treballs d’urbanització provisional amb l’objectiu de dotar de vida, usos i serveis aquest gran espai de dinamització i ús ciutadà.

El desembre de 2014 es van enllestir els treballs de la banda sud i entre gener i març de 2015 es van dur a terme els treballs de la zona nord.

Les obres del CEIP Encants i la promoció de 105 habitatges amb serveis per a gent gran situada a l’illa compresa entre els carrers Ciutat de Granada, Bolívia i Badajoz, també van ser altres elements que van contribuir a anar dotant d’equipaments aquest gran espai i complir amb els compromisos recollits al Compromís per Glòries signat el 2007 per veïns i grups polítics.

D’aquesta manera, els ciutadans van començar a gaudir de nous espais, paral·lelament al desenvolupament de la proposta del projecte Canòpia Urbana, la proposta guanyadora del concurs internacional per transformar aquest espai en un gran parc. La definició dels usos i de la urbanització provisional de la plaça es va fer atenent a les peticions dels veïns i amb la voluntat que la plaça de les Glòries pugués acollir activitats lúdiques, culturals i esportives per al conjunt de la ciutat.

Es va comptar amb l’assessorament de l’equip d’arquitectes autors del projecte Canòpia Urbana per treballar de manera coordinada entre la urbanització provisional i el futur projecte.

Plànol de la urbanització provisional

Urbanització provisional banda mar

De setembre a desembre de 2014

La urbanització provisional de la banda mar incloïa vegetació, instal·lacions i serveis provisionals distribuïts per tres àmbits: l’illa Casp-Cartagena-Meridiana-Gran Via, una illeta central i l’illa Diagonal-Gran Via (Illa Ona).

L’illa tocant al Mercat dels Encants va acollir un viver provisional d’alzines que va esdevenir un jardí visitable, amb àrea d’estada inclosa. A tocar, s’hi va situar un Punt d’Informació.

L’illa central acull una pèrgola-umbracle i un espai polivalent per a activitats culturals, entre altres serveis.

Finalment, part de l’illa compresa entre Diagonal, Badajoz, Gran Via i Ciutat de Granada acull una àrea enjardinada.

També es va ubicar a la zona mar de la plaça mobiliari mòbil plegable que gestionava una entitat que treballa amb persones en risc d’exclusió social.

La urbanització provisional de la zona banda mar va finalitzar el desembre del 2014.

Plànol de la urbanització provisional banda mar

Urbanització provisional banda muntanya

De gener a març de 2015

La urbanització provisional de la banda muntanya va posar l’accent en els usos esportius i la creació d’espais d’acollida d’activitats ciutadanes. S’hi van instal·lar pistes esportives, circuits per anar en bicicleta o d’atletisme, zones de gimnàstica, taules de ping-pong, espais per a patinatge, àrees de jocs infantils, espais d’estada amb mobiliari urbà, un espai per a la Fira de la Festa Major del Clot i espais polivalents per a activitats culturals puntuals (música, teatre, espectacles populars, titelles, cinema a la fresca…). La urbanització de la part nord de la plaça es va executar a partir de gener i fins al mes de març del 2015 i incloïa:

  1. Una àrea socioesportiva.
  2. Una gran clariana o prat.
  3. Un viver d’espècies.

Plànol de la urbanització provisional banda muntanya

Galeria de videos

Veure tots