Túnels viaris

L’obra dels túnels de les Glòries és una complexa actuació d’infraestructura civil promoguda per l’Ajuntament de Barcelona a través de la societat municipal BIMSA.

BIMSA va adjudicar el 15 de març de 2010 la redacció del projecte constructiu a la UTE ESTEYCO – TRANSFER, el qual va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient el 22 de gener de 2015.

En data 26 de febrer de 2015, BIMSA va acordar adjudicar a la UTE ROMERO GAMERO SAU, BENITO ARNÓ E HIJOS SAU, COPISA CONSTRUCTORA PIRENÁICA SA i COMSA SA, els treballs corresponents a les obres relatives al projecte executiu dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre els carrers Badajoz i Castillejos.

El pressupost d’adjudicació va ser de 60.107.647,00 € (IVA inclòs), amb una baixa del 24,31% respecte del preu de licitació i el termini que es va ofertar per a la seva execució va ser de 25 mesos. Les obres van començar el dia 10 d’abril de 2015 amb previsió de finalitzar el 9 de maig de 2017. Actualment només s’ha executat el 60% del total de l’obra.

L’abril del 2017 el Consell d’Administració de BIMSA va notificar la rescissió del contracte després que l’auditoria del túnel de Glòries, encarregada per l’Ajuntament, revelés diverses circumstàncies que van generar un endarreriment de 19 mesos en les obres i un possible augment respecte el preu de l’adjudicació del 19,6%, tot i mantenir-se dins del pressupost global del projecte.

Finalment, el febrer de 2018 l’Ajuntament de Barcelona dóna compliment al calendari previst i reinicia l’obra civil dels túnels de Glòries fins a la Rambla de Poblenou el març de 2018.

El Consell d’Administració de BIMSA va aprovar l’adjudicació dels treballs dels túnels que dividits en 5 lots i que tindran una durada prevista de 32 mesos

En ambdós casos, el Govern municipal va introduir una sèrie de millores en el procés de licitació amb l’objectiu de de diversificar adjudicataris; reduir la pressió a la baixa sobre les ofertes econòmiques de licitació i impedir baixes excessives que posin en risc la seva posterior execució; evitar el risc que suposaria que obres d’aquestes dimensions es concentressin en un únic adjudicatari i i facilitar l’execució simultània de diverses activitats a la vegada.

Túnels viaris

Els adjudicataris dels cinc lots de l’obra civil dels túnels de Glòries són els següents:

  • LOT 1: Obra civil Pas inferior túnel ADIF (R2 – Estació de França): UTE ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.-COPCISA, S.A.
  • LOT 2: Obra civil Pas inferior túnels ADIF Meridiana (R3 i R4- Rodalies): UTE VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.-CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
  • LOT 3: Obra civil Pas inferior túnel TMB (L1 Metro): UTE DRAGADOS, S.A.-ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.L.
  • LOT 4: Estructura tub mar i muntanya (pantalla i llosa superior): UTE FERROVIAL AGROMAN, S.A.- SACYR CONSTRUCCION, S.A.U.
  • LOT 5: Excavació contravoltes i interior: UTE OHL-FCC CONSTRUCCION, S.A.-CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

L’actuació dels túnels de Glòries consisteix en la construcció i posada en funcionament d’uns túnels urbans -dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. Els túnels segueixen la traça de Gran Via i passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-Sants. El primer tram de túnel (longitud 508 m) està situat entre c/Castillejos i c/Badajoz. És el tram més profund, i passa per sota els túnels ferroviaris, arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça. El segon tram de túnel (longitud 449 m) anirà del c/Badajoz a la Rambla del Poblenou, serà un tram completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat mitjana d’uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via.

Més informació:

Nota de premsa: L’Ajuntament de Barcelona inicia el procés de licitació dels túnels i del parc de Glòries

Nota de premsa: Principals conclusions de l’auditoria sobre el túnel de Glòries

Nota de premsa: Recta final de Glòries: adjudicades les obres dels dos túnels viaris i del parc de Canòpia

Notícia: S’inicien les obres dels túnels de Glòries

Notícia: Adjudicades les obres dels túnels de Glòries

Nota de premsa: Comencen les obres dels túnels viaris a la Plaça de les Glòries i les inspeccions als edificis de l’entorn per a garantir la màxima seguretat de l’obra

Explicació del projecte

Noticia: L’Ajuntament vol un nou projecte de consens per a les obres del túnel de la plaça de les Glòries.

 

Simulació de la boca del túnel al carrer Castillejos

Com moure's per Glòries

Túnels viaris.

Actualment s’estan executant les obres de construcció dels túnels viaris entre el carrer Castillejos i la Rambla del Poblenou.

Transport públic i vianants

Els accessos a les estacions i parades de Metro, Bus i Tram estan senyalitzats en tot moment. La finalització de les obres de la primera fase del parc de les Glòries permet obrir nous camins per circular-hi a peu.

Mapa transport public i vianants

ampliar

Vehicles

Una nova fase en les obres de construcció del túnel comporta una reordenació dels carrils de circulació de vehicles a la plaça, especialment en sentit d’entrada a la ciutat.

Mapa circulació de vehicles

ampliar

Bicicletes

Els carrils bici estan afectats en ambdós sentits per les obres. S’han habilitat itineraris alternatius senyalitzats que permeten creuar la plaça tant en direcció Llobregat-Besòs com en direcció mar-muntanya.

Mapa Bicicletes

ampliar

Galeria de videos

Veure tots

Informa't

Si vols més informació omple el següent formulari
He llegit i accepto l'avís legal de protecció de dades

Segueix Les Glòries