Túnels viaris

Ha estat una de les obres de més complexitat executades fins ara a la ciutat i ha donat lloc a un túnel de 957 metres (1.157 si s’hi afegeixen les dues rampes), amb dos tubs independents de circulació unidireccional i que arriba a tenir una profunditat màxima de 25 metres a la zona de sota la plaça.

Consta de dos trams: el primer, de 508 metres de longitud, entre els carrers de Los Castillejos i de Badajoz, a una profunditat màxima respecte a la rasant de la plaça i per sota de les línies ferroviàries de 25 metres (passa per sota dels 4 túnels existents: L1 de Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d’Estació de França-Sants); i el segon tram, de 449 metres, entre els carrers de Badajoz i la rambla del Poblenou, d’una profunditat mitjana de 10 metres.

L’obra ha requerit l’execució de 60.000 metres quadrats de murs pantalla —alguns, al centre de la plaça, a 54 metres de profunditat— i 25.000 metres quadrats de pilons de formigó. Durant la construcció s’han hagut de bombejar diàriament 25.000 metres cúbics d’aigua freàtica, equivalents a 10 piscines olímpiques. Incorpora l’última tecnologia en mesures de seguretat i control de túnels, amb sortides d’emergència separades per una distància de 200 metres i un nou control d’operadors de túnels que s’ha traslladat i obre una seu dins de la Central de Serveis Municipals, al carrer del Torrent de l’Olla.

Més informació: Consulta com queda la circulació al túnel i als voltants de la plaça de les Glòries.

 

La primera adjudicació del contracte

BIMSA va adjudicar el 15 de març de 2010 la redacció del projecte constructiu a la UTE Esteyco – Transfer, el qual va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient el 22 de gener de 2015. El 26 de febrer de 2015, BIMSA va adjudicar a la UTE Romero Gamero, SAU; Benito Arnó e Hijos, SAU; Copisa Constructora Pirenaica, SA, y Comsa, SA, els treballs corresponents a les obres relatives al projecte executiu dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre els carrers Badajoz i Castillejos.

El pressupost d’adjudicació va ser de 60.107.647,00 € (IVA inclòs), amb una baixa del 24,31% respecte del preu de licitació i el termini que es va ofertar per a la seva execució va ser de 25 mesos. Les obres van començar el 10 d’abril de 2015 amb previsió de finalitzar el 9 de maig de 2017.

 

La rescissió del contracte i la nova adjudicació

Malgrat tot, a l’abril del 2017 el Consell d’Administració de BIMSA va notificar la rescissió del contracte després que l’auditoria del túnel de Glòries, encarregada per l’Ajuntament, revelés diverses circumstàncies que van generar un endarreriment de 19 mesos en les obres i un possible augment respecte el preu de l’adjudicació del 19,6%, tot i mantenir-se dins del pressupost global del projecte.

Finalment, el febrer de 2018 l’Ajuntament de Barcelona dóna compliment al calendari previst i reinicia l’obra civil dels túnels de Glòries fins a la Rambla de Poblenou el març de 2018. El Consell d’Administració de BIMSA va aprovar l’adjudicació dels treballs dels túnels dividits en 5 lots.

En ambdós casos, el Govern municipal va introduir una sèrie de millores en el procés de licitació amb l’objectiu de de diversificar adjudicataris; reduir la pressió a la baixa sobre les ofertes econòmiques de licitació i impedir baixes excessives que posin en risc la seva posterior execució; evitar el risc que suposaria que obres d’aquestes dimensions es concentressin en un únic adjudicatari i i facilitar l’execució simultània de diverses activitats a la vegada.

Els adjudicataris dels cinc lots de l’obra civil dels túnels de Glòries són els següents:

  • Lot 1: Obra civil Pas inferior túnel ADIF (R2 – Estació de França): UTE Acciona Construcción, SA-Copcisa, SA
  • Lot 2: Obra civil Pas inferior túnels ADIF Meridiana (R3 i R4- Rodalies): UTE Vías y Construcciones, SA-CRC Obras y Servicios, SL
  • Lot 3: Obra civil Pas inferior túnel TMB (L1 Metro): UTE Dragados, SA-ACSA, Obras e Infraestructuras, SAL
  • Lot 4: Estructura tub mar i muntanya (pantalla i llosa superior): UTE Ferrovial Agroman, SA-Sacyr Construcción, SAU
  • Lot 5: Excavació contravoltes i interior: UTE OHL-FCC Construcción, SA-Construcciones Rubau, SA

L'entrada del nou túnel

Galeria de videos

Veure tots