La nova plaça de les Glòries i el seu entorn

La transformació de la plaça de les Glòries i el seu entorn va ser una demanda constant en les reivindicacions de les associacions de veïns de la zona.

L'Ajuntament de Barcelona va recollir aquesta demanda i al 2003 va iniciar un procés participatiu per tal de consensuar un projecte comú per aquest espai emblemàtic de la ciutat. I la signatura del Compromís per Glòries, l’any 2007, per part de les entitats veïnals i el Consistori, va suposar l'assumpció compartida d'uns objectius i la concreció d'uns projectes.

Després de la deconstrucció de l’anella viària i la urbanització provisional de l’espai, a l’espera de l’execució del túnel que creuarà la plaça, les properes actuacions seran l’impuls dels equipaments de proximitat, inclosos en el Compromís, i la construcció d’habitatge públic a la zona, així com la continuïtat dels projectes viaris i l’espai públic del futur parc de la plaça de les Glòries.

Estructura participativa i agents implicats

Des del principi, centenars de ciutadans van formar part del procés de creació de la nova plaça, aportant propostes, idees o inquietuds sobre el projecte de transformació, i fent saber, de primera mà, als equips responsables del projecte l'opinió dels veïns de les zones properes.

Una vegada iniciades les obres, una Comissió de Seguiment, formada per entitats, assessors tècnics veïnals, tècnics municipals, grups polítics i govern, es reuneix cada tres mesos per vetllar pel desenvolupament del projecte.

Formen part de la Comissió de Seguiment les següents entitats:

Associació de comerciants Encants Nous, Associació de Veïns i Veïnes de Ca l’Aranyo, Associació de Veïns i Veïnes del Clot – Camp de l’Arpa, Associació de Veïns i Veïnes del Parc i la Llacuna, Associació de Veïns i Veïnes de Fort Pienc, Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou, Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, Carrefour, Centre Comercial Glòries, Associació de Promoció del Transport Públic, la UCPSM i representants de les comunitats de propietaris de Gran Via de les Corts Catalanes banda Besòs-Muntanya.

Dins de la Comissió de Seguiment hi ha el Grup de treball, també format per entitats, assessors tècnics veïnals i tècnics municipals, que es reuneixen cada mes i mig.

Les entitats que participen al Grup de Treball de la Comissió de Seguiment són les següents:

Associació de Veïns i Veïnes del Clot – Camp de l’Arpa, Associació de Veïns i Veïnes de Fort Pienc, Associació de Veïns i Veïnes de Poblenou, Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, i un representant de les comunitats de propietaris de Gran Via de les Corts Catalanes banda Besòs – Muntanya.

A part, s’han obert altres processos per ampliar l’abast de la participació, en aspectes concrets de la reforma, amb jornades ciutadanes, tallers, visites, etc.

Podeu trobar la informació sobre el projecte i el seu desenvolupament al web de Glòries.

Documents d'interès

Enllaços relacionats