Projecte d’arquitectura de l’estació de la Sagrera

El projecte de l'estació i del parc lineal de la Sagrera és, a banda d'un projecte d'infraestructures, un projecte de creació de ciutat. Els criteris que segueix aquest projecte són la connexió dels barris de Sant Martí i Sant Andreu (històricament separats per les vies), la concreció d’un gran espai de verd, el foment de la diversitat d'usos i d'activitats econòmiques al seu entorn, la revitalització de l'espai social i urbà i l’impuls d’un nou model de desenvolupament basat en la sostenibilitat.

Per tal d'implicar als veïns i veïnes de l'entorn de l'àmbit d'aquest projecte, l'Ajuntament de Barcelona va crear una comissió on participen les principals entitats veïnals dels barris de l'entorn. La comissió ha debatut i recollit propostes en relació a les modificacions de planejament impulsades, al projecte del parc lineal, als criteris d'urbanització i de l'espai públic al voltant del parc, a la mobilitat a l'entorn del projecte, entre altres. Aquesta comissió també ha realitzat el seguiment de les obres del pas de la Línia d'Alta Velocitat (LAV) en direcció a la frontera francesa i els treballs de cobertura de les vies.

Les fites prioritàries són la reactivació de les obres de construcció de l’estació de la Sagrera, fer realitat la construcció de l’estació de Sant Andreu Comtal, la planificació i priorització dels equipaments dels barris implicats i l’impuls de les urbanitzacions possibles en els entorns de les vies, a l’espera de l’execució definitiva de la cobertura i el parc lineal.

Estructura participativa i agents implicats

Una Comissió de Seguiment es reuneix cada sis mesos per vetllar pel bon desenvolupament del projecte. Les entitats que hi formen part són:

FAVB, AV Bon Pastor, AV La Sagrera , AV Navas, AV Sant Andreu de Palomar, AV Sant Andreu Nord, AV Sant Andreu Sud, AV Verneda Alta, Plataforma veïnal de Sant Andreu, Unió de Comunitats de Propietaris de Sant Martí (UCPSM), AV Sant Martí de Provençals, AV la Maquinista, Associació Apropa't. També participen en el procés quatre assessors tècnics veïnals.

Les entitats membres del Grup de Treball, que es reuneixen cada dos mesos, són les següents:

FAVB, AV Bon Pastor, AV Verneda Alta, AV Sant Andreu Sud, AV La Sagrera, AV Sant Andreu de Palomar, tot i que hi assisteixen altres representants en funció dels temes que es tracten.