Espai Barça

Imatge del Camp nou i Les Corts

L’Ajuntament està treballant amb el Futbol Club Barcelona i els veïns i veïnes de les Corts per millorar la proposta de remodelació del Camp Nou i entorn que impulsa el club. La proposta planteja una bona integració en el territori i s’allunya de les requalificacions de sòl d’equipament en què es basaven plantejaments anteriors del club. A més, l’estadi continua a les Corts, es reordena tot l’àmbit, trencant la barrera urbana que suposen avui dia les instal·lacions, i s'integra l’àmbit amb el teixit urbà del barri.

Així mateix, es genera nou espai d’ús ciutadà –el 40% de tot l’àmbit d’actuació esdevé públic– i es millora la connectivitat entre la travessera de les Corts i el Campus Sud amb una via cívica que relliga tota la transformació, modificant la traça del carrer d’Arístides Maillol. Alhora, s’incrementa el sòl públic global en 10.000m2 i les zones verdes en uns 20.000, i també es destinen uns 30.000 m2 a nous espais lliures d’ús públic.

No obstant, es treballa encara amb diverses actuacions per millorar l’encaix del projecte i donar resposta a les demandes del veïnat, principalment en relació a la mobilitat que generen les seves activitats i minimitzar-ne l’impacte sobre el barri. Així mateix, la remodelació de l’estadi ha d'anar en paral·lel a la reurbanització dels carrers de l’entorn.

També resta pendent de solució el sòl dedicat al sector terciari-hoteler, els aspectes comercials de l’espai, per tal que siguin compatibles amb el comerç de proximitat de l’entorn, així com els usos complementaris i la garantia sobre l’ús públic de l’espai al voltant de l’estadi, així com l’equilibri econòmic entre les plusvàlues que generen les noves activitats privades amb la inversió pública en el barri de les Corts en forma d’equipaments necessaris i demandats pel veïnat.

Amb l’objectiu d’acompanyar aquests treballs s’ha definit un procés de treball amb el veïnat que permeti considerar, debatre i estudiar les principals aportacions, demandes o propostes de la ciutadania, en base al treball realitzat. Aquest procés s’ha vehiculat mitjançant la comissió de seguiment del projecte del FCB, comissió que històricament ha acollit els debats i processos entorn de la reforma del Camp Nou i el seu entorn.

Estructura participativa i agents implicats:

Amb l’aprovació definitiva de la MPGM en l'àmbit dels terrenys del FC Barcelona al Districte de Les Corts en data 15/05/2018 i la seva publicació al DOGC el 15/06/2018, es donen les condicions necessàries per iniciar les obres de remodelació del Camp Nou i el seu entorn que impulsa el FC Barcelona.

Amb l’objectiu de fer el seguiment d’aquestes obres s’ha definit un procés que permeti vetllar pel desenvolupament del projecte amb la col·laboració del veïnat, entitats i col·lectius de l’entorn. Aquest procés es proposa vehicular a través de  la comissió de seguiment del projecte del FCB, la qual històricament ha acollit els debats i processos entorn de la reforma del Camp Nou i el seu entorn. Amb la finalitat de donar pluralitat i diversitat al debat públic a la vegada que dotar d’operativitat i agilitat al procés es planteja  una estructura de diversos espais amb diferents nivells de debat per al seguiment del projecte:

  • Comissió de Seguiment: Espai de seguiment general, adreçat a tots els agents vinculats al projecte. Es preveu que es reuneixi de manera periòdica, entre cada quatre a sis mesos.  A més de representants de l’Ajuntament i del FCB, formen part de la Comissió de Seguiment les següents entitats:  AVV Camp Nou, AVV Avinguda Xile, AVV Camp Nou, AVV Sant Ramon, Coordinadora de Veïns Mejía Lequerica, AVV el Racó de Les Corts, AAVV Barri de la Mercè, AAVV Avinguda Xile, AAVV de Les Corts, AVV Zona Universitària, Federació d’Associacions de Veïns de BCN, Eix Comercial Sants - Les Corts, UB, Grup Debat Les Corts - COAC, P.  Infantil i Juvenil de Les Corts, Comunitat de propietàries Arístides Mallol , Comunitat de propietàries Av. Xile, Federació Plataforma d'Entitats de Persones amb discapacitat del Districte de les Corts, Associació Persones amb discapacitat visual , Club Esportiu Laietà
  • Sessions temàtiques de treball: Es planteja com un nivell de treball més operatiu amb la configuració d’espais de seguiment dels treballs sectorials, amb una convocatòria més reduïda que puguin representar al conjunt de membres de la Comissió de Seguiment. Es preveu que aquests espais estiguin conformats per persones representants d’entitats de segon nivell i d’altres específiques per àmbit sectorial i territorial: Coordinadora d’Associacions Veïnals, Coordinadora Veïns Mejía Lequerica, FAVB, representants de les comunitats dels carrers Arístides Mallol i Av. de Xile, Eix Comercial Sants - Les Corts, Federació plataforma d’entitats de persones amb discapacitat del Districte de Les Corts, Associació de persones amb discapacitat visual.
  • Per tal d’obrir el debat a tot el barri, es preveu desenvolupar espais informatius sobre aspectes relacionats amb les obres, mitjançant la celebració de jornades ciutadanes, Consells de Barri i altres activitats.

 

Procés participatiu en marxa

Sessió de la Comissió de Seguiment (19/12/2022)

 

Sessió Grup de Treball de Convivència i Mobilitat (13/07/2022)

 

Sessió Grup de Treball de Convivència (22/03/2022)

 

Sessió de la Comissió de Seguiment (02/11/2021)

 

Sessió de la Comissió de Seguiment (02/11/2020)

 

Documentació de la MPGM:

 

Sessió del Grup de Treball d'Obres (27/01/2020)

 

Sessió del Grup de Treball de Mobilitat (28/10/2019)

 

Sessió de la Comissió de Seguiment (01/10/2019)

 

Sessió Grup de Treball de Convivència (23/01/2019)

 

Sessió Grup de Treball d'Espai Públic (29/11/2018)

 

Sessió constitutiva de la Comissió de Seguiment (25/09/2018)

 

Procés participatiu anterior

Documentació general:

Documentació de treball. Sessió del 23 de febrer:

Documentació de treball. Sessió del 7 de març:

Documentació de treball. Sessió del 23 de març:

Documentació de treball. Sessió del 10 de maig:

Documentació de treball. Sessió del 24 de maig:

Documentació de treball. Sessió del 5 de juliol: