Què és la implicació ciutadana?

Molts dels projectes i plans relacionats amb l'ecologia, l'urbanisme i la mobilitat incorporen, en els seus processos de conceptualització i concreció, la participació dels principals agents socials implicats. Així, des de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat s'impulsen espais de participació que tenen formes molt diverses: consells sectorials, comissions de seguiment, jornades i tallers, entre altres. L'objectiu d'aquests espais és incorporar el coneixement pràctic i contextual de les entitats i de la ciutadania en general per tal d'enriquir els projectes i plans, i millorar la presa de decisions públiques, tant políticament com tècnicament.

Altres polítiques impulsades des de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat parteixen de la necessitat de coresponsabilitzar els agents socials en el seu desenvolupament. En aquest cas no només s'incorpora la visió de les entitats i la ciutadania sinó que es comparteix la responsabilitat en la definició i gestió d'aquesta política, que no seria viable sense aquesta implicació.

En aquest apartat trobareu informació sobre els processos d'implicació ciutadana en l'àmbit de l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, tant els que permeten la participació en plans i projectes com els que es basen en la coresponsabilització.

Documentació i enllaços relacionats: