Procés de renovació de la Meridiana

Avinguda Meridiana

Després de la revisió del paper de la Meridiana a la ciutat, que va permetre la construcció de les Rondes i que va suposar una primera dignificació de l’avinguda, és necessari abordar una nova intervenció sobre aquest eix estratègic de la ciutat, en el seu tram entre la plaça de les Glòries i el nus de la Trinitat.

Els objectius d’aquesta intervenció són convertir l'avinguda en un eix cívic de referencia per la ciutat, una avinguda verda on la vegetació, els espais de lleure infantil i el mobiliari urbà convidin a la ciutadania a viure-la, i no es percebi com una barrera que divideix barris. Els canvis han d’avançar vers la seva pacificació i s’han de prendre les mesures necessàries per tal de prioritzar i facilitar l'ús del transport públic, la segregació del carril bici a la calçada i la recuperació de les voreres pels vianants.

També cal una reforma integral de la il·luminació, la distribució del mobiliari urbà, els parcs infantils i les zones verdes existents, que contribueixin a humanitzar i fer més acollidora la via.

En aquests sentit, i per tal de treballar de la mà de les entitats, les estratègies i criteris que han de guiar la futura intervenció, es constitueix la Taula de Participació del projecte de l’avinguda Meridiana, que agrupa representants polítics, tècnics i veïnals.

Estructura participativa i agents implicats

Els membres de la Taula de Participació de la Meridiana, que es troben en reunions periòdiques, són entitats, tècnics municipals, grups polítics i govern.

La Comissió de Seguiment està formada per les següents entitats: Sant Martí: AV Clot - Camp de l'Arpa, AV i AC Camp de l'Arpa, Federació d’Entitats del Clot i Camp de l’Arpa; Sant Andreu: AV Navas, AV Congrés – Indians, Eix Maragall, Unió Botiguers Congrés – Indians, AV la Sagrera, SAC - AC la Sagrera , AV Meridiano Cero, AV Sant Andreu Palomar, AV Sant Andreu Nord, AV Sant Andreu Sud, Plataforma veïnal Sant Andreu, Eix Sant Andreu, AC Sant Andreu Nord, AV Trinitat Vella, AC Trinitat Vella; Nou Barris: Coord. entitats Nou Barris, AV Porta, AV Prosperitat, AV Trinitat Nova, Taula oberta Trinitat Nova, AV Vallbona, AV Ciutat Meridiana, AV Torre Baró, AV Vilapicina i T. Llobeta, Eix Maragall i Eix Fabra i Puig.

Les entitats de ciutat que hi participen són: tres entitats de la Taula Veïnal d'Urbanisme de Barcelona, tres entitats del Pacte per la Mobilitat de Barcelona (amb especial atenció als grups de la bicicleta i del transport públic), tres entitats del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat, un representant de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMD) i el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya.

Tallers, jornades i sessions de treball: al 2017 s’ha realitzat també la reflexió sobre la millora dels eixos transversals que la creuen, per tal de facilitar la connexió entre els barris a banda i banda de l’eix i potenciar-ne les usos ciutadans. Aquesta reflexió dels eixos transversals s'ha fet amb tallers, jornades i sessions de treball obertes a tota la ciutadania.

Enllaços: