Ronda de Sant Antoni

Ronda de Sant Antoni

La Ronda de Sant Antoni encara un nou futur amb la retirada de la llosa que ha ocupat part del vial durant els últims anys on es va ubicar el mercat provisional de Sant Antoni.

L’Ajuntament de Barcelona vol transformar aquest carrer guanyant més espais d’estada i verd, que inclogui el pas de la bici i jocs infantils. En aquest sentit, fruit del treball tècnic i del realitzat amb les entitats i veïnat de l’àmbit, l’Ajuntament de Barcelona ha presentat una proposta de transformació del tram entre Ronda Sant Pau i Floridablanca. Aquest projecte s’obre a debat per tal d’aprofundir en els detalls d’aquesta transformació: els  accessos, els serveis, el verd, els jocs infantils i mobiliari urbà en general. Així com la configuració dels nous espais que es preveuen crear a la plaça del Pes de la Palla, la plaça del Dubte i la connexió amb l’eix verd del carrer Tamarit.

En aquest sentit, durant el 2022 s’han realitzat diverses sessions amb entitats de l’àmbit i s’han previst dues sessions de debat obertes a la ciutadania durant els mesos de novembre i desembre de 2022 per tal de resoldre dubtes i inquietuds i recollir propostes de millora en l’aplicabilitat d’aquesta transformació.

Antecedents

La transformació de la Ronda de Sant Antoni és un projecte que ha anat tenint interacció tant amb la remodelació del Mercat de Sant Antoni, com amb la Superilla que s’ha dissenyat al barri. Per aquest motiu, la Ronda ha estat un tema ben present als processos participatius que han acompanyat aquestes dues transformacions.

De forma més concreta, durant el 2017 i 2018 es van realitzar sessions informatives obertes al veïnat, una per cada un dels districtes. A l’Eixample, en el marc del Consell de Barri del mes de desembre de 2017; i a Ciutat Vella, una trobada oberta al febrer de 2018. Igualment,  amb l’objectiu d’atendre als comerços i al veïnat més proper a la Ronda, es van realitzar dues sessions de treball durant el març de 2018 per compartir i debatre la proposta amb entitats i associacions de l’àmbit del projecte. Aquestes sessions van servir per copsar l’opinió de tots els agents implicats i es van recollir les serves propostes per tal de tenir-les en compte en la redacció del projecte.

Documentació:

Sessió de retorn (06/02/2023):

 

Sessió de retorn (19/01/2023):

 

Sessió informativa i de debat (15/12/2022):

 

Sessió informativa i de debat (24/11/2022):

 

Sessió informativa (27/05/2021):

 

Sessió informativa (27/11/2018):

 

Sessió informativa (10/11/2018):

 

Segona sessió de treball (22/03/2018):

 

Primera sessió de treball (07/03/2018):