Documentació i actes

Jornada Ciutadana:

Sessió el 19/01/2017:

 

Grup de Treball

Comissió de Seguiment

Sessió del 19/07/2017:

Sessió del 20/04/2017:

Sessió del 18/11/2016:

Sessió del 13/04/2016:

Sessió del 16/03/2015:

Sessió del 20/10/2014:

 

Històric: