Fase 3: Urbanització provisional

La plaça de les Glòries està immersa en els treballs d’urbanització provisional anunciats amb l’objectiu de dotar de vida, usos i serveis aquest gran espai de dinamització i ús ciutadà mentre es completa la transformació que l’ha de convertir en el gran parc urbà Canòpia Urbana.

El desembre de 2014 es van enllestir els treballs de la banda sud i a partir de gener i fins al març de 2015 es porten a terme els treballs de la zona nord.

Les obres ja en marxa del CEIP Encants i l’inici de les obres de la promoció de 105 habitatges amb serveis per a gent gran situada a l’illa compresa entre els carrers Ciutat de Granada, Bolívia i Badajoz, també son d’altres elements que contribueixen a anar dotant d’equipaments aquest gran espai i complir amb els compromisos recollits al Compromís per Glòries signat el 2007 per veïns i grups polítics i que han de permetre convertir aquest antic nus viari en un nou parc urbà que esdevingui un nou centre econòmic, social i cultural de la ciutat i l’àrea metropolitana de Barcelona.

D’aquesta manera, els ciutadans començaran a gaudir de nous espais, paral·lelament al desenvolupament de la proposta del projecte Canòpia Urbana, la proposta guanyadora del concurs internacional per transformar aquest espai en un gran parc i posar fi al caràcter de nus viari que ha tingut fins ara la plaça.  Alguns aspectes d’aquesta urbanització ja seran definitius i es mantindran en el projecte final de la plaça, com ara l’espai activitats culturals i de trobada ciutadana que es crearà a la part nord de les Glòries.

La definició dels usos i de la urbanització provisional de la plaça s’ha fet atenent a les peticions dels veïns i amb la voluntat que la plaça de les Glòries pugui acollir activitats lúdiques, culturals i esportives per al conjunt de la ciutat.

S’ha comptat amb l’assessorament de l’equip d’arquitectes autors del projecte “Canòpia Urbana” per treballar de manera coordinada entre la urbanització provisional i el futur projecte.

L’execució del projecte definitiu de la plaça, Canòpia Urbana, per fer de les Glòries un parc extens, vegetal i confortable, s’executarà a partir del 2016, un cop es vagi alliberant espai de la plaça per les obres del futur túnels.

Notícies relacionades:

Comencen els treballs de la urbanització provisional de la banda muntanya

La urbanització provisional de la banda sud ja està enllestida

El nou punt d’informació de les Glòries, al detall

Coneix el futur umbracle de la plaça de les Glòries!

Un jardí d’alzines al costat del Mercat dels Encants

La urbanització provisional de les Glòries començarà al setembre

Plànol de la urbanització provisional

Urbanització provisional banda mar

De setembre a desembre de 2014

La urbanització provisional de la banda mar inclou vegetació, instal·lacions i serveis provisionals distribuïts per tres àmbits: l’illa Casp-Cartagena-Meridiana-Gran Via, una illeta central i l’illa Diagonal-Gran Via (Illa Ona).

L’illa tocant al Mercat dels Encants acull un viver provisional d’alzines que esdevindrà un jardí visitable, amb àrea d’estada inclosa. A tocar, se situa un Punt d’Informació i un espai de lloguer de bicicletes.

L’illa central acull una pèrgola-umbracle i un espai polivalent per a activitats culturals, entre altres serveis.

Finalment, part de l’illa compresa entre Diagonal, Badajoz, Gran Via i Ciutat de Granada acull una àrea enjardinada.

La urbanització provisional de la banda mar s’ha pactat i treballat amb la Comissió de Seguiment del Compromís per Glòries.

També s’ha ubicat a la zona mar de la plaça mobiliari mòbil plegable que gestiona una entitat que treballa amb persones en risc d’exclusió social.

La urbanització provisional de la zona banda mar va finalitzar el desembre del 2014.

Plànol de la urbanització provisional banda mar

Urbanització provisional banda muntanya

De gener a març de 2015

La urbanització provisional de la banda muntanya posa l’accent en els usos esportius i la creació d’espais d’acollida d’activitats ciutadanes. Inclou pistes esportives, circuits per anar en bicicleta o d’atletisme, zones de gimnàstica, taules de ping-pong, espais per a patinatge, àrees de jocs infantils, espais d’estada amb mobiliari urbà, un espai per a la Fira de la Festa Major del Clot i espais polivalents per a activitats culturals puntuals (música, teatre, espectacles populars, titelles, cinema a la fresca…). La urbanització de la part nord de la plaça s’executarà a partir de gener i fins al mes de març del 2015.

La urbanització provisional de la banda muntanya de la plaça de les Glòries inclou tres grans àmbits diferenciats:

1) una àrea socioesportiva.
2) una gran clariana o prat.
3) un viver d’espècies.

Notícia relacionada: Comencen els treballs de la urbanització provisional de la banda muntanya

Plànol de la urbanització provisional banda muntanya

Galeria de videos

Veure tots