La Gran Clariana

Situada a l’àmbit que ocupaven els Encants Vells, en la nova urbanització provisional s’ubica entre el vial asfaltat i els murs de les edificacions existents. Es tracta d’un prat de 175x85m amb vegetació mediterrània (gramínies, lleguminoses i papilionàcies) que se segarà per zones, anivellada a la cota del projecte definitiu previst per Canòpia Urbana.

Mitjançant la sega de la plantació es crearan espais i camins polivalents, transitables, que es podran delimitar i tancar per esdeveniments específics programats al barri. Els camins interiors es delimitaran amb paviment de sauló estabilitzat amb ciment groguenc. El tipus d’espècies sembrades distingirà zones destinades a acollir activitats lúdiques i culturals (que se segaran quan hagin de ser usades) i les zones sense programar. A les zones sense programa es plantarà majoritàriament alfals, amb barreja de trifolum incamatum, melitotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica. A les zones amb programació prevista es plantarà majoritàriament esparceta, amb barreja de Trifolum incarnatum, Melilotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica. Un tancament perimetral recorrerà l’espai.

Aquesta plantació complirà una doble funció: donarà color tot l’any i crearà una imatge visualment agradable i, per l’altre, millorarà la qualitat del sòl per preparar-lo per les plantacions del projecte definitiu de Canòpia Urbana.

La Gran Clariana

Galeria de videos

Veure tots