Accessibilitat a festes populars

Definició 

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat treballa des de fa molt anys donant suport tècnic i econòmic a tot l'Ajuntament per a l'accessibilitat dels actes públics festius que s’organitzen des de l’Ajuntament, molts dels quals tenen lloc a la via pública, i que poden estar organitzats de manera directa pels serveis municipals d’atenció a les persones o per diferents empreses subcontractades o entitats del sector. Per aconseguir-ho, es realitzen les següents recomanacions per a l'organització de festes populars i actes públics al carrer:

 • A la programació:
  • Programació d'activitats accessibles amb sistemes alternatius a la comunicació en imatge i veu (interpretació en llenguatge de signes, subtitulació o sobretitulació, anell magnètic, emissores FM, materials en Braille, suport web...).
  • Programació d'activitats accessibles adreçades a col·lectius específics de persones amb discapacitat com visites guiades amb suports diversos (interpretació amb llenguatge de signes, audiodescripció per a persones cegues, suport per a persones amb discapacitat intel·lectual...).
  • Programació d'activitats inclusives que prevegin l'accés i la participació de  persones amb discapacitat (especialment per a públic infantil).
  • Programació d'activitats de sensibilització sobre la discapacitat adreçades al conjunt de la ciutadania i a càrrec d'entitats del sector.
  • Formació de les persones voluntàries o contractades que fan tasques d'atenció al públic en l’atenció de persones amb diferents discapacitats.
 • A la comunicació:
  • Accessibilitat de tots els canals de comunicació (fullets, cartells, comunicació digital...)
  • Accessibilitat dels panells d’informació i la senyalètica de la festa.
  • Informació sobre les mesures d'accessibilitat, el transport públic, les reserves d'aparcament i les alternatives a la informació telefònica a tots els canals de comunicació (materials impresos, webs, 010...).
 • A les infraestructures:
  • Itineraris, estands i carpes que garanteixin l'accés i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
  • Tarimes i lavabos que garanteixin l'accés i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda.
  • Reserva d'espai per a persones amb cadira de rodes.
  • Reserva de seients per a persones amb discapacitat visual i auditiva.
  • Reserva de places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Algunes de les principals festes populars on es tenen presents aquestes mesures són la Mercè, la Cavalcada de Reis, la Festa de Cap d'Any, la Festa Major de Gràcia, la Festa Major de Sants.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut