Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’us residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona

Definició 

Són subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’us residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, i habitatges, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afectin els habitatges o els edificis, per exemple:

 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges:
  • Obres per assolir l’habitabilitat.
  • Obres d’accessibilitat.
  • Obres millorar l’estalvi energètic.
  • Obres vinculades a la eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona.

 

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre tots els elements de l’edifici o impulsant mesures actives de generació d’energia.

 • Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic:
  • Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici.
  • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
  • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
  • Aigua directa sanitària.
  • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.

 

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre elements parcials de l’edifici.

 • Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic:
  • Façanes
  • Cobertes
  • Mitgeres i celoberts
  • Terrats verds
 • Accessibilitat: Instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin.
 • Patologies estructurals: Obres per reparar patologies estructurals en edificis. Sense límit en l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns
 • Ajuts específics Per subvencionar els costos de redacció de l’Informe sobre la inspecció tècnica d'edificis (IITE) d’habitatges.
Requisits 
 • Els edificis han d’estar, en termes generals, destinats a l’habitatge i edificats abans de l’any 1991, excepte en casos d’obres de millora de l’accessibilitat i per a actuacions d’eficiència energètica.
 • Cal disposar de l’acord de la comunitat de propietaris en cas d’obres en edificis.
 • Les obres no es poden començar abans de recollir l’informe tècnic inicial, que es lliura després d’haver formalitzat la sol·licitud d’inscripció.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o la llicència d’obres. Els treballs han de començar en un termini màxim de tres mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.
Tràmits 

Poden tramitar la sol·licitud i els ajuts el president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

Pel que fa a les rehabilitacions d’interiors d’habitatges, pot sol·licitar les prestacions el propietari o bé el llogater amb l’autorització del propietari.

Les sol·licituds es poden presentar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés.

Termini de sol·licitud:  del 24 de març fins al 31 de desembre de 2017.

Observacions 

Els ajuts a la rehabilitació de 2017 mantenen els barems socials per afavorir l’accés a les unitats familiars amb rendes més baixes, per tal que puguin millorar les condicions d’habitabilitat del seu habitatge.

No se subvencionaran obres fetes o iniciades.

Es continua oferint un programa d’ajuts adreçats a conjunts urbans específics. En concret, podran incrementar els percentatges de les prestacions les següents zones considerades d’interès especial:

 • Turó de la Peira
 • Canyelles, Sud-Oest del Besòs i Baró de Viver
 • Can Clos
 • Ciutat Meridiana
 • Ciutat Vella (finques incloses al Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon i Robador)
 • Illa Eficient (carrers Viladomat-Gran Via de les Corts Catalanes-Calàbria-Diputació)

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut