Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’us residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona

Definició 

Són subvencions adreçades a comunitats de propietaris, i a propietaris d’edificis d’habitatges d'ús residencial, per a la rehabilitació d’elements comuns amb l’objectiu de fomentar la millora del parc existent d’edificis a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afecten els habitatges o els edificis, per exemple:

Rehabilitació d’interiors d’habitatges:

 • Obres per assolir l’habitabilitat.
 • Obres d’accessibilitat.
 • Obres per millorar l’estalvi energètic.
 • Obres vinculades a la eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona.

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre tots els elements de l’edifici o impulsant mesures actives de generació d’energia.

 • Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic:
 1. Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici.
 2. Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
 3. Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
 4. Aigua directa sanitària.
 5. Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre elements parcials de l’edifici.

 • Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic:
 1. Façanes
 2. Cobertes
 3. Mitgeres i celoberts
 4. Terrats verds
 • Accessibilitat: Instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin.
 • Patologies estructurals: Obres per reparar patologies estructurals en edificis. Sense límit en l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns.
 • Ajuts específics per subvencionar els costos de redacció de l’Informe sobre la Inspecció Tècnica d'Edificis (IITE) d’habitatges.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut