Ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’us residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona

Definició 

Són subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a propietaris d’edificis d’habitatges d’us residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, i habitatges, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis i habitatges a la ciutat de Barcelona, amb especial atenció a les obres de rehabilitació energètica.

Les obres de rehabilitació que es poden presentar a aquesta convocatòria són totes les que afectin els habitatges o els edificis, per exemple:

 • Rehabilitació d’interiors d’habitatges:
  • Obres per assolir l’habitabilitat.
  • Obres d’accessibilitat.
  • Obres millorar l’estalvi energètic.
  • Obres vinculades a la eliminació de materials nocius per a la salut o d’aïllament acústic d’acord amb el mapa del soroll de Barcelona.

 

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre tots els elements de l’edifici o impulsant mesures actives de generació d’energia.

 • Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic:
  • Actuacions per posar aïllament en tota l’envolupant de l’edifici.
  • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
  • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
  • Aigua directa sanitària.
  • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.

 

Reduir el consum i millorar l’eficiència energètica dels edificis amb actuacions sobre elements parcials de l’edifici.

 • Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic:
  • Façanes
  • Cobertes
  • Mitgeres i celoberts
  • Terrats verds
 • Accessibilitat: Instal·lació d’ascensors, en edificis que no en tinguin.
 • Patologies estructurals: Obres per reparar patologies estructurals en edificis. Sense límit en l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns
 • Ajuts específics Per subvencionar els costos de redacció de l’Informe sobre la inspecció tècnica d'edificis (IITE) d’habitatges.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut