Assistència psicològica a persones afectades de sordesa

Definició 

La Fundació Vidal i Barraquer ofereix un servei d’assistència psicològica i/o psiquiàtrica a persones afectades de sordesa a través de la seva Unitat Especialitzada d'Atenció als pacients Sords (UEAS), que forma un equip especialitzat en l'atenció a pacients amb dèficits auditius, des de la infantesa fins a la vellesa.

El motiu d'aquest programa és que el col·lectiu de persones amb deficiències auditives presenta unes dificultats específiques de comunicació. En el sistema sanitari general es pot utilitzar la presència d'un traductor que a través del llenguatge dels signes pot informar i transmetre el que li passa al pacient. Però dins l'àmbit de la salut mental és pràcticament impossible mantenir la confidencialitat i fomentar l'aliança terapèutica metge-pacient davant de terceres persones.

Aquest servei  forma part de l'assistència pública concertada pel Servei Català de la Salut (ICS) de la Generalitat de Catalunya amb la Fundació Vidal i Barraquer i compta amb professionals coneixedors del llenguatge de signes.

Les activitats d'aquesta Unitat es centren en el diagnòstic, la orientació i el tractament.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut