Bonificacions a l’Impost sobre Bens Immobles

Definició 

Els propietaris d'un habitatge que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tenen dret a una bonificació de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles que pot arribar fins als 90 % i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda familiar o del valor cadastral de l'immoble.

Quan dins la família nombrosa existeix un o més membres amb discapacitat la bonificació s'incrementa, respectant-se el límit del 90 %.

Requisits 
  • L'immoble ha de ser domicili habitual i la família ha d'estar reconeguda com a nombrosa.
Tràmits 
  • La bonificació es pot tramitar a l'Institut Municipal d'Hisenda d'acord amb la informació sobre famílies nombroses facilitada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
  • El descompte s'aplica en el rebut de l'Impost sobre Béns Immobles.
  • Si alguna família nombrosa no rep la documentació cal notificar a Hisenda Municipal l'existència d'una persona amb discapacitat i el carnet de família nombrosa.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut