Bonificacions a l’Impost sobre Bens Immobles

Definició 

Els propietaris d'un habitatge que tinguin la condició de titulars de família nombrosa tenen dret a una bonificació de la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles que pot arribar fins als 90 % i pot variar en funció del nombre de fills o filles, del nivell de renda familiar o del valor cadastral de l'immoble.

Quan dins la família nombrosa existeix un o més membres amb discapacitat la bonificació s'incrementa, respectant-se el límit del 90 %.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut