Centres de dia d’atenció especialitzada

Definició 

Són serveis d'acolliment diürn per a persones que, a causa del seu grau de discapacitat intel·lectual, i/o física , tenen una manca total d'independència personal i necessiten controls mèdics periòdics i una atenció assistencial permanent.

Aquests centres tenen cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors de les persones que assisteixen i vetllen perquè assoleixin la màxima autonomia personal i d'integració social possible dintre de les seves limitacions.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut