Centres ocupacionals

Definició 

Els centres ocupacionals (CO) són equipaments d'acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l'ocupació activa.

Els serveis que ofereixen aquests centres són:

 • Acolliment diürn i convivència (manutenció, higiene personal, activitats grupals de relació, descans, lleure, etc.)
 • Programes individuals amb diversos nivells d'atenció en funció dels diferents graus de discapacitat:
  • Mesures rehabilitadores - habilitadores
  • Teràpia ocupacional i manteniment
  • Ajustament personal
  • Activitats formatives i prelaborals
  • Servei ocupacional d'inserció

Aquests serveis adopten dues modalitats:

 • Servei de teràpia ocupacional (STO), amb funcions d'ajustament personal i ocupació terapèutica.
 • Servei ocupacional d'inserció (SOI), amb funcions d'ajustament personal i social i activitats prelaborals
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut