Centres de Salut Mental

Definició 

Serveis gratuïts d'orientació, diagnòstic i tractament ambulatori de persones afectades de problemes de salut mental. Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinaris i estan formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d'infermeria, entre d'altres.

Existeixen dos nivells:

  • Centres de Salut Mental d'Adults (CSMA): Aquests centres donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients majors de 18 anys.
  • Centres de salut mental infantils i juvenils (CSMIJ): Aquests centres donen serveis d'atenció especialitzada i de suport a l'atenció primària als pacients menors de 18 anys.
Requisits 
  • Tenir un trastorn mental que no es pugui tractar des d’atenció primària.
Tràmits 
  • Per fer la sol·licitud d'assistència a un Centre de Salut Mental d'Adults s'ha d'aportar un full de derivació del metge de família que aconselli la consulta, on consti el motiu d'aquesta. El full de derivació també pot ser estès pels serveis socials, d'hospitalització en salut mental i d'atenció en urgències.
  • En el cas del CSMIJ, donada la minoria d'edat dels usuaris, la sol·licitud de consulta ha de ser feta pels pares o representants legals.
  • En el moment de la sol·licitud cal aportar un full de derivació del pediatre o metge de família que aconselli la consulta, en el que consti el motiu d'aquesta. La derivació també pot ser feta per l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic de l'escola, pels Serveis Socials, per l'EAIA o pels serveis de la DGAIA, així com pels serveis d'hospitalització en salut mental i d'atenció a les urgències.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut