Deduccions a les declaracions de Renda i Patrimoni

Definició 

Les persones amb discapacitat i els pares i mares amb fills o filles amb discapacitat que depenguin d'ells poden beneficiar-se de diverses deduccions a les declaracions de Renda i Patrimoni.

Aquestes deduccions es publiquen de manera anual a la normativa que publica l'Agència Tributària. Es pot trobar informació per Internet i a les oficines d'Hisenda.

Requisits 

Encara que cal consultar les condicions cada any (imports, condicions, compatibilitats entre deduccions...) normalment les deduccions es poden aplicar en els següents casos:

 • Treballadors en actiu amb discapacitat
 • Inversió en habitatge habitual o millores dels elements comuns de l'edifici quan s'efectuen obres per a la supressió de barreres arquitectòniques o de la comunicació
 • Aportacions a plans de pensions i mutualitats a favor de la persona amb discapacitat
 • Lloguer de l'habitatge habitual en contribuents amb determinat grau de discapacitat
 • Famílies nombroses de categoria especial
 • Famílies monoparentals amb dos fills
 • Descendent amb discapacitat
 • Ascendent amb discapacitat
Tràmits 

La tramitació de les declaracions i consultes derivades es pot realitzar pels següents canals:

 • Centre d'Atenció Telefònica de l'Agència Tributària, tel. 901 33 55 33
 • Web de l'Agència Tributària
 • Oficines de l'Agència Tributària
Observacions 

Per a més informació es pot trucar al telèfon de l'Agència Tributària, 901 33 55 33

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut