Educació secundària inclusiva

Definició 

Batxillerat amb ajut: els estudis de Batxillerat es poden cursar amb les següents mesures flexibilitzadores:

  • Pla individualitzat
  • Reducció/Ampliació de la durada de l'etapa
  • Exempció de matèries

Formació de persones adultes: el Consorci d'Educació també gestiona programes d'educació de persones adultes que fan possible el desenvolupament de les diferents capacitats, l'enriquiment de coneixements i la millora de les competències tècniques i professionals. Els objectius poden ser tant l'obtenció d'una titulació com l'ampliació de coneixements. Pel que fa a titulacions, es poden obtenir les següents:

  • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO)
  • Accés a cicles formatius de grau mitjà (CFGM).
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut