Equips d'Assessorament Psicopedagògic

Definició 

Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que presenta discapacitats o més dificultats en el procés d'aprenentatge, a les seves famílies, als centres educatius i al sector.

Tenen un àmbit d'intervenció comarcal o subcomarcal. Molts, però, tenen un àmbit local o de districte, en funció de les necessitats específiques de cada zona.

Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari en el seu àmbit territorial en l'avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat, sobretot del que té necessitats educatives especials, i en l'assessorament al professorat dels centres docents.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut