Exempció de la taxa per censar un gos pigall

Definició 

Les persones amb discapacitat que utilitzin un gos pigall estan exemptes del pagament de la taxa municipal per la inscripció del gos al cens municipal d'animals de companyia.

Requisits 
  • Cal ser una persona amb discapacitat visual que necessiti un gos com a guia. També tenen dret totes les persones amb una renda familiar inferior al SMI o usuàries de Targeta Rosa.
Tràmits 
  • Cal presentar una instància registrada a qualsevol Oficina d'Atenció al Ciutadà, juntament amb els exemplars de l'imprès d'autoliquidació degudament complimentats i la documentació acreditativa de la discapacitat.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut