Habitatges amb serveis comuns

Definició 

Els habitatges amb serveis comuns son serveis que permeten una elevada autonomia de les persones que hi resideixen però incorporen serveis comuns per tal de fer més senzilla la vida a col·lectius com les persones grans, les persones amb discapacitat, etc.

Dins l'àmbit de la discapacitat existeixen dos modalitats:

  • Llars amb servei de suport: són serveis que es desenvolupen en l'estructura física d'un habitatge ordinari que constitueix el domicili habitual de les persones que l'habiten. El seu objectiu és afavorir la màxima autonomia personal i social.
  • Llars-residències: són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent substitutoris de la llar que es realitzen en un establiment, adreçats a persones amb discapacitat que precisen d'una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia. El seu objectiu és l'atenció a les persones ateses.
Requisits 
  • Si es tracta d'una llar amb servei de suport, cal tenir capacitat i autonomia suficient per organitzar les activitats de la vida diària tot disposant d'un suport tècnic, personal o comunitari per a la seva efectiva realització.
  • Si es tracta d'una llar-residència, cal que sigui necessària la supervisió i/o ajuda per a les activitats de la vida diària.
Tràmits 
  • Cal adreçar-se al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que correspongui i omplir el full de sol·licitud facilitat per aquesta Administració. El CAD valorarà la necessitat i posarà el sol·licitant en llista d'espera de l'habitatge amb serveis comuns més adequat a les seves característiques.
  • Si es tracta d'una persona amb malaltia mental, cal adreçar-se al Centre de Salut Mental (CSM) on es atès o al psiquiatra de la Xarxa Pública de Salut Mental. El psiquiatra i el diplomat en treball social del CSM valoraran la necessitat i posaran al sol·licitant en la llista d'espera de l'habitatge amb serveis comuns més adequat a les seves característiques.
Observacions 

La majoria d'aquest serveis són privats i reben aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya, i alguns estan ubicats en locals municipals.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut