Guia de recursos

En aquesta guia trobareu informació sobre la majoria de recursos, ajuts i beneficis per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Hem volgut incloure tots aquells recursos d’utilitat per a les persones amb discapacitat, sigui quin sigui l’organisme que els ofereix, i anant més enllà de les competències municipals. De cara a ampliar la informació oferim un enllaç amb els webs del organisme competent per tal de poder assegurar que la nostra informació sempre està actualitzada.

Pel que fa als recursos i ajuts públics, facilitats per les administracions estatal, autonòmica i local, hem volgut ser exhaustius i incloure tots els recursos i serveis existents.

Cal tenir present, però, que les entitats de persones amb discapacitat constitueixen una importantíssima font de recursos per a persones amb discapacitat i les seves famílies, que aquesta guia no pot abastar. Per això, el darrer apartat de la guia conté un enllaç amb el directori d’entitats de persones amb discapacitat de Barcelona, per tal que pugueu adreçar-vos-hi directament per demanar més informació.

Per tal de facilitar la cerca, en el cas d’aquells recursos que podrien haver estat classificats en més d’un apartat hem optat per duplicar-los.

Aquesta Guia de Recursos és una actualització de la Guia d’Ajuts que durant molts anys ha format part del web Barcelona Accessible i conserva moltes de les informacions contingudes a la guia anterior. L’estructura, però, s’ha modificat per fer-la més entenedora, els continguts s’han resumit i tornat a redactar per a una millor comprensió, i s’han afegit temàtiques concretes, com els recursos relatius a turisme, que no apareixien a la guia anterior.

Estem segurs que us serà molt útil.

Principals temàtiques de la guia de recursos

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut