Jubilació anticipada

Definició 

Els treballadors i treballadores amb discapacitat que acreditin un grau de discapacitat poden acollir-se a tres tipus de reducció de l'edat de jubilació en funció del seu grau de discapacitat i determinades condicions.

Per al càlcul de la pensió es computa el període de temps en què resulti reduïda l'edat de jubilació de la persona a l'exclusiu efecte de determinar el percentatge aplicable per calcular l'import.

Existeixen tres tipus de reducció, que es calculen en funció dels anys treballats i determinats barems, per als tres supòsits següents:

  1. Grau de discapacitat igual o superior al 65%. Edat mínima de jubilació 52 anys.
  2. Grau de discapacitat igual o superior al 65% i necessitat acreditada d'una tercera persona per a la realització dels actes essencials de la vida. Edat mínima de jubilació 52 anys.
  3. Grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats reglamentàriament determinades on hi hagi evidencies que determinin de forma generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones. Edat mínima de jubilació 56 anys.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut