Permís de conducció i adaptació del vehicle

Definició 

Existeixen condicions especials per a les persones amb discapacitat que volen conduir un vehicle. Aquestes condicions s'apliquen a :

  • L'obtenció del permís
  • La reconversió del permís si la discapacitat ha estat sobrevinguda quan ja tenia el permís de conducció
  • L'adaptació del vehicle a les seves necessitats
Requisits 
  • Ser una persona amb discapacitat (en general, amb mobilitat reduïda) amb capacitat de poder conduir un vehicle
Tràmits 
  • Reconversió del permís:  cal obtenir el certificat mèdic oficial per a l'obtenció o reconversió del permís de conducció en els centres de reconeixement de conductors autoritzats. Aquest certificat ha d'indicar les condicions restrictives i les adaptacions que es necessitaran en el vehicle. Amb el certificat, cal adreçar-se a la Prefectura provincial de trànsit de la Direcció General de Trànsit (Gran Via de les Corts Catalanes, 184, tel. 93 298 65 39/48/67) per fer constar les condicions restrictives en el seu permís de conducció. Si aquestes condicions restrictives suposen adaptar comandaments, s'haurà de passar una prova pràctica.       
  • Obtenció del permís: cal examinar-se d'acord amb les condicions restrictives i amb un vehicle adaptat a les seves necessitats.      
  • Adaptació del vehícle: cal dirigir-se a la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) per a fer-ho constar a la fitxa tècnica, amb la documentació següent:
  1. Certificat mèdic oficial, o permís de conducció on constin les condicions restrictives.
  2. Certificat del del fabricant del vehicle on s'especifiqui que les modificacions a fer no ho desestabilitzen.  
  3. Certificat de l'empresa que ha fet les adaptacions on constin els canvis realitzats.
Observacions 

Existeixen ajudes per a l'obtenció o reconversió del permís de conducció i ajudes per a l'adaptació del vehicle de la Generalitat de Catalunya que poden sol·licitar-se a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per a més informació i reclamacions referents al reconeixement mèdic dirigir-se al Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) de la Generalitat de Catalunya (Av. Hospital Militar 169-205, Parc Sanitari Pere Virgili, tel. 93 511 94 00)

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut