Productes i serveis de suport per a persones amb discapacitat auditiva i sordcegues

Definició 

Les persones amb discapacitat auditiva i sordcegues poden comunicar-se de maneres diferents:

 • Amb llengua oral, utilitzant per a l’audició ajuts tècnics com audiòfons, implants coclears, etc.
 • Amb llengua oral, utilitzant per a l’audició sistemes alternatius visuals com subtitulació, lectura labial, etc.
 • Amb llengua de signes, sistema manual on cada signe expressa una paraula, una frase o un concepte.
 • En el cas de les persones sordcegues, la seva discapacitat els comporta una pèrdua auditiva i visual (amb diferents graus) que necessita uns mètodes concrets de comunicació. Aquest grup és molt heterogeni a causa de les característiques individuals, de si la sordceguesa és congènita o adquirida o si hi ha discapacitats afegides.

Així doncs, existeix una gran varietat de productes que permeten millorar la seva comunicació i accés a la informació:

 • Audiòfon: aparell que augmenta la intensitat del so d’acord amb la pèrdua auditiva de cada persona sorda.
 • Implant coclear: ajuda tècnica que s’instal·la amb una intervenció quirúrgica i permet sentir els sons.
 • Anell magnètic: aparell fix que permet que el so pugui ser captat directament pels audiòfons o implants.
 • Anell portàtil magnètic: aparell similar a l’anterior, però portàtil.
 • Emissora de freqüència modulada (FM): aparell portàtil similar a l'anell portàtil magnètic.
 • Transcripció en pantalla mitjançant subtitulació: sistema de subtitulació en directe per un professional.
 • Subtitulació gravada: inserció de subtítols als productes audiovisuals.
 • Interpretació amb llengua de signes per a persones sordes signants
 • Transcripció telefònica.
 • Avisadors lluminosos.
 • Servei de guia intèrpret per a persones sordcegues.
Requisits 
 • Es tracta de productes que es troben disponibles al mercat i són de lliure adquisició.
Tràmits 
 • El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA), amb l'objectiu de facilitar ajut econòmic per al desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat, física, psíquica o sensorial, per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. Consulteu l'apartat Suport econòmic (Ajuts PUA) d'aquesta Guia, on trobareu una relació de tots els ajuts que solen convocar-se anualment.
Observacions 

Durant els últims anys els avenços en noves tecnologies, especialment pel que fa als telèfons mòbils i l'emmagatzemament de dades al núvol, està permetent el desenvolupament de diverses eines d'utilitat per a les persones amb discapacitat, tant pel que fa a la mobilitat reduïda com a les discapacitats sensorials o als problemes de comprensió. Resulta impossible recollir tots els recursos disponibles en aquesta guia, atès el volum i constant expansió del sector, però convé tenir en compte aquestes possibilitats a l'hora de cercar productes de suport .

Les entitats del sector informen sobre els recursos existents i poden concedir ajudes i recursos. Consulteu l'apartat Entitats d'aquesta Guia.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut