Productes i serveis de suport per a persones amb discapacitat auditiva i sordcegues

Definició 

Les persones amb discapacitat auditiva i sordcegues poden comunicar-se de maneres diferents:

 • Amb llengua oral, utilitzant per a l’audició ajuts tècnics com audiòfons, implants coclears, etc.
 • Amb llengua oral, utilitzant per a l’audició sistemes alternatius visuals com subtitulació, lectura labial, etc.
 • Amb llengua de signes, sistema manual on cada signe expressa una paraula, una frase o un concepte.
 • En el cas de les persones sordcegues, la seva discapacitat els comporta una pèrdua auditiva i visual (amb diferents graus) que necessita uns mètodes concrets de comunicació. Aquest grup és molt heterogeni a causa de les característiques individuals, de si la sordceguesa és congènita o adquirida o si hi ha discapacitats afegides.

Així doncs, existeix una gran varietat de productes que permeten millorar la seva comunicació i accés a la informació:

 • Audiòfon: aparell que augmenta la intensitat del so d’acord amb la pèrdua auditiva de cada persona sorda.
 • Implant coclear: ajuda tècnica que s’instal·la amb una intervenció quirúrgica i permet sentir els sons.
 • Anell magnètic: aparell fix que permet que el so pugui ser captat directament pels audiòfons o implants.
 • Anell portàtil magnètic: aparell similar a l’anterior, però portàtil.
 • Emissora de freqüència modulada (FM): aparell portàtil similar a l'anell portàtil magnètic.
 • Transcripció en pantalla mitjançant subtitulació: sistema de subtitulació en directe per un professional.
 • Subtitulació gravada: inserció de subtítols als productes audiovisuals.
 • Interpretació amb llengua de signes per a persones sordes signants
 • Transcripció telefònica.
 • Avisadors lluminosos.
 • Servei de guia intèrpret per a persones sordcegues.
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut