Productes i serveis de suport per a persones amb mobilitat reduïda

Definició 

Existeix una gran varietat de productes que permeten adaptar els habitatges, la via pública, els edificis, els comerços i els vehicles per tal de millorar el nivell de confort i funcionalitat de les persones amb mobilitat reduïda.  

Alguns d'aquests productes són els següents:

  • Per als desplaçaments pel carrer: cadires de rodes manuals i elèctriques, scooters, bicicletes adaptables a cadires de rodes...
  • Per al transport privat: existeixen diversos sistemes per a l'adaptació del vehicle que permeten a les persones amb mobilitat reduïda conduir amb les mateixes condicions que qualsevol altra persona.
  • Per als desplaçaments dintre de la llar: caminadors, grues de sostre o de bipedestació, trapezis,  taules de transferències, discos giratoris, plataformes de transferències, passamans, barres abatibles, rampes, cadires salva escales, aparells remuntadors d’escales, plataformes, automatismes de portes...
  • Per a la higiene personal: seients de dutxa o de banyera (giratori), seients elevador de banyera, taules de banyera, alces per a WC amb recolzabraços o sense, plataformes abatibles de dutxa, seients abatibles de dutxa, pintes amb mànec llarg, calçadors, aplicadors de cremes, posamitjons...
  • Per al dormitori: llits articulats, carros elevadors de llit, matalassos o sobrematalassos antiescares,  baranes de llit, respatllers de llit ajustables...
  • Per a la seguretat i ús de mecanismes i aparells: timbres, telèfons de fàcil us (amb números i timbre amplificat, inalàmbrics), comandaments a distància, adaptacions de l’ordinador...
  • Per a la comunicació: comunicadors electrònics amb veu, ordinadors personals adaptats, formes de comunicació basades en els gestos i els signes...
Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut