Reducció de l'IVA per la compra d'un vehicle

Definició 

Les persones que comprin un vehicle a motor destinat a transportar habitualment una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, en sigui o no el conductor, tenen dret a tramitar una aplicació reduïda del IVA al 4%. També s'inclouen les cadires de rodes amb motor.

També existeix una reducció del 50% de la base imposable de l'impost per a famílies nombroses (3 o més fills, o 2 o més fills quan un d'ells sigui discapacitat). En aquest cas cal que siguin vehicles automòbils de 5 a 9 places pel seu ús exclusiu (article 66.4 de la Llei 38/1992).

En els casos de reparació de determinats vehicles, també s'aplicarà la reducció del tipus al 4% quan es tracti de la reparació de cadires de rodes i vehicles determinats (tara no superior als 350kg. i que, per la seva construcció, no puguin arribar fins als 45 km. en pla).

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut