Reducció de l'IVA per la compra d'un vehicle

Definició 

Les persones que comprin un vehicle a motor destinat a transportar habitualment una persona amb discapacitat i mobilitat reduïda, en sigui o no el conductor, tenen dret a tramitar una aplicació reduïda del IVA al 4%. També s'inclouen les cadires de rodes amb motor.

També existeix una reducció del 50% de la base imposable de l'impost per a famílies nombroses (3 o més fills, o 2 o més fills quan un d'ells sigui discapacitat). En aquest cas cal que siguin vehicles automòbils de 5 a 9 places pel seu ús exclusiu (article 66.4 de la Llei 38/1992).

En els casos de reparació de determinats vehicles, també s'aplicarà la reducció del tipus al 4% quan es tracti de la reparació de cadires de rodes i vehicles determinats (tara no superior als 350kg. i que, per la seva construcció, no puguin arribar fins als 45 km. en pla).

Requisits 

El vehicle que s'adquireix ha de ser:

  • Un vehicle especialment construït per persones amb mobilitat reduïda, segons l'article 20 de l'Annex I del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (que no superi en pla els 40 km per hora, etc.) o una cadira de rodes per ús exclusiu per persones amb discapacitat.
  • Vehicles destinats a autotaxis o autoturismes especials per al transport de persones amb discapacitat amb cadira de rodes que, adaptats o no transportin habitualment a persones amb discapacitat amb cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, amb independència de qui sigui el conductor.
Tràmits 
  • La tramitació de la documentació és prèvia a la compra del vehicle. Cal adreçar-se a la delegació d'Hisenda que correspongui al contribuent segons el domicili i tramitar l’imprès corresponent.
Observacions 

Si no és la primera vegada que el sol·licitant s'acull a aquesta reducció, han d'haver passat quatre anys des de l'anterior (a no ser que el vehicle adquirit llavors estigui de baixa definitiva).

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut