Reserves públiques d’aparcament

Definició 

Les reserves públiques d'aparcament són places d’aparcament reservades per a les persones amb mobilitat reduïda que són titulars d’una targeta d’aparcament.

Faciliten a aquestes persones la mobilitat per la ciutat i l'apropament als serveis públics perquè puguin exercir amb la màxima comoditat possible els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes.

Aquestes places d’aparcament s’han creat per tal de dotar de més recursos les persones amb discapacitat i es garanteixi la igualtat d’oportunitats de tots els ciutadans i totes les ciutadanes.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut