Residències

Definició 

Són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb discapacitat amb un alt grau d'afectació. L'objectiu és l'atenció de forma integral per tal de garantir una bona qualitat de vida. Aquest recurs és gestionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Requisits 
  • Tenir el certificat de discapacitat
  • Tenir el dictamen d’orientació de recurs residencial
  • Tenir el dictamen de la Llei de la dependència
  • Haver fet la sol·licitud de plaça residencial, tal com s’indica més avall.
Tràmits 
  • Cal adreçar-se al Centre d'Atenció a Disminuïts (CAD) que correspongui i omplir el full de sol·licitud facilitat per aquesta Administració. El CAD valorarà i farà el dictàmen d’orientació de quina és, concretament, la necessitat de la persona. Posteriorment es farà sol·licitud de plaça residencial als Serveis territorials corresponents i la persona quedarà en llista d’espera
  • Si es tracta d'una persona amb malaltia mental, cal adreçar-se al Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) on es atesa la persona o al psiquiatre de la Xarxa Pública de Salut Mental. Els professionals de psiquiatria i treball social del CSMA valoraran la necessitat i posaran a la persona sol·licitant en la llista d'espera de la residència més adequada a les seves necessitats.

La guia de recursos informa sobre els recursos, ajuts i beneficis que han estat considerats d’interès per a les persones amb discapacitat que resideixen a la ciutat de Barcelona.

Són recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona i també d’altres administracions, raó per la qual et recomanem que consultis els enllaços de l'apartat 'Més informació' per assegurar-te que sigui la darrera versió actualitzada.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut