Residències

Definició 

Són serveis d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que tenen una funció substitutòria de la llar, adequats per acollir a persones amb discapacitat amb un alt grau d'afectació. L'objectiu és l'atenció de forma integral per tal de garantir una bona qualitat de vida. Aquest recurs és gestionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut