Servei Municipal d’Assistència Personal

Definició 

Servei que té com objectiu promoure la vida independent de persones amb discapacitat que reuneixin una sèrie de requisits previs. La figura de l’assistent personal esdevé un suport per tal que aquestes persones puguin dur a terme el seu projecte de vida i possibilita a les persones amb discapacitat amb necessitat d’una segona persona la realització de les mateixes activitats que farien en absència de les limitacions funcionals, donant-los el màxim d’autonomia i independència.

Les funcions de l'assistent personal són les següents:

Assistencials

 • Recolzament en la higiene i la cura personal. Això pot incloure tasques com ara el rentat corporal complet, en bany o dutxa; rentat de parts corporals; rentat de cap, ajuda al bany o dutxa, així com altres tasques relacionades amb la higiene personal; ajuda a vestir-se, afaitat, depilació, i altres tasques relacionades amb la cura personal.
 • Recolzament en l’alimentació: preparació i cuinat dels aliments, ajut a la ingestió d’aliments, etc.
 • Cura de la salut: realització de petites cures d’acord amb les prescripcions mèdiques excepte en aquells casos en que sigui exigible un títol sanitari; administració de la medicació; etc.
 • Mobilitzacions: ajudar a aixecar-se i ficar-se al llit; caminar i asseure’s; realitzar mobilitzacions i canvis posturals; etc.
 • Utilització d'ajudes tècniques i de mobilització (grues, cadires de rodes, cadires de bany, etc.) si la persona les requereix i en disposa.

D’ajuda domèstica

 • Ordre i manteniment de la neteja quotidiana de l’habitatge en condicions acceptables d’higiene i salubritat.
 • Rentat, planxat i repàs de la roba; escombrat i fregat del terra; neteja del lavabo; etc.

D'acompanyament

 • Fora de la llar per tot tipus d’activitats quotidianes com ara a comprar, a la feina, a estudiar, etc.
 • Acompanyaments en viatges.

Altres

Més enllà que les accions esmentades, l’assistent personal podrà realitzar, previ acord amb la personsa beneficiària, altres activitats no previstes en aquest apartat.

Requisits

 • De qualsevol edat
 • Viure a Barcelona.
 • Tenir reconeixement de grau de discapacitat (igual o superior al 33%).
 • Tenir reconeixement de grau de dependència (grau I, II o III).

Tràmits

 • Actualment és un servei amb un pressupost determinat i amb un nombre de places atorgades. Tot i així, existeix una llista d’espera a la que es pot accedir.

Observacions

Aquest servei és compatible amb un PIA per dependència. Les persones que s’acullin al projecte, tinguin o no PIA fet, hauran de tramitar el PIA de prestació per assistent personal.En cas de tenir un PIA, han de renunciar a la modalitat de PIA que tinguin en el moment d’accedir al servei.

Aquest servei és incompatible amb altres serveis socials: atenció domiciliària, llar residències i residències.

 

Per correu electrònic a: serveiassistenciapersonal@bcn.cat

Si hi detectes qualsevol error o trobes que hi manca algun recurs, informa’ns-en a través d’aquest formulari​.

Comparteix aquest contingut